Hotelová recepcia

Hotelový systém pre rôzne typy ubytovacích zariadení

Prevádzkujte svoje ubytovacie zariadenie efektívne. Vďaka prehľadnému zobrazeniu rezervácií ich budete mať všetky pod kontrolou. Vybudujte si databázu hostí a prepojte sa s inými on-line rezervačnými systémami.

Ubytovacie zariadenie pod kontrolou

Hotelová recepcia je hotelový systém určený pre všetky typy ubytovacích zariadení, ako hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne a pod.

Umožňuje evidovať ubytovaných hostí, jednoducho a rýchlo pracovať s rezerváciami, vystavovať hotelové účty s prepojením na pokladničný a skladový systém, tlačiť výkazy a štatistiky, rôzne prehľady, grafy, pričom sú k dispozícii ďalšie funkcie potrebné pre chod hotela.

Z hľadiska dostupných možností a funkcií hotelového systému a v porovnaní s licenčnou politikou a cenou, systém OBERON poskytuje pravdepodobne najlepší pomer cena/výkon na Slovensku.

Základné funkcie

 • kniha rezervácií, ubytovaných
 • grafický prehľad izieb - všetky základné funkcie pre prácu obsluhy
 • grafický prehľad rezervácií priestorov a športových potrieb
 • výpočet ceny za ubytovanie - základné, akciové, sezónne ceny
 • prehľad o voľných či rezervovaných izbách
 • prepojenie s účtovníctvom - jednoduché vystavenie faktúry za ubytovanie
 • prepojenie na hotelové zámkové systémy a vernostný systém
 • prepojenie s Pokladnicou OBERON (vyúčtovanie hotelových účtov)

Intuitívne rozhranie

Hotelový systém za neuveriteľnú cenu

Grafický prehľad izieb v mobile či tablete

On-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov, napríklad Booking.com

Rezervácie ubytovania pomocou formulára na  stránke ubytovacieho zariadenia.                                                     

OBERON je možné prepojiť s elektronickým systémom dverových zámkov od dodávateľov Onity, Salto a Seawing

Vernostný systém CARDBERG predstavuje riešenie s pokročilými funkciami a možnosťami                                                              

Detailné informácie - Hotelová recepcia

Modul Hotelová recepcia obsiahnutý v systéme OBERON - agenda firmy nie je "sám vojak v poli". OBERON obsahuje ďalšie moduly pre prácu recepcie hotela, ako pokladničný systém, skladový a účtovný systém - všetko v jednom, a to pri zaujímavej licenčnej politike za veľmi zaujímavú a príjemnú cenu. Vďaka použitiu moderných databázových technológií sú všetky údaje o hosťoch v bezpečí a zároveň vždy a rýchlo k dispozícii.

Základné súčasti a možnosti

 • kniha ubytovaných - obsahuje knihu ubytovaných hostí (domovú knihu), históriu ubytovaných
 • kniha rezervácií - obsahuje rezervácie, skupinové rezervácie, kalkulácie cien jednotlivých rezervácií
 • kniha zmluvných rezervácií - obsahuje zmluvné rezervácie (napr. s cestovnými kanceláriami)
 • pomocná pokladničná kniha (je možné evidovať aj viac pokladní) - umožňuje napr. vytlačiť príjmový pokladničný doklad ako úhradu ubytovania
 • kniha hotelových účtov - hotelový účet býva štandardne súčasťou ubytovania, pričom je možné vytvoriť aj hotelový účet bez príslušnosti k izbe
 • grafický prehľad izieb - obsahuje všetky základné funkcie pre prácu obsluhy - vytvoriť rezerváciu, ubytovať hosťa, pracovať s hotelovými účtami
 • grafický prehľad poskytovaných služieb - najčastejšie ide o evidenciu rezervácií priestorov, športovísk, športových potrieb a pod.
 • výpočet ceny za ubytovanie - možnosť pracovať so základnými cenami, sezónami, akciami, možnosť zadať cenu podľa dĺžky pobytu
 • prehľad o voľných či rezervovaných izbách, podrobný prehľad o aktuálnej alebo budúcej vyťaženosti, prehľad o budúcich obratoch (tržbách) z rezervácií - toto všetko je kedykoľvek k dispozícií v prehľade vyťaženosti
 • možnosť posielať elektronicky výkaz Hlásenie pobytu cudzincov pre cudzineckú políciu
 • možnosť členiť izby na objekty (ak má hotel viac objektov), zoskupenie izieb, možnosť priradiť k izbe majiteľa (apartmánové domy)
 • prepojenie s účtovníctvom - jednoduché a rýchle vystavenie faktúry za ubytovanie alebo hotelový účet, prípadne ďalšie poskytnuté služby
 • export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb
 • definovanie prístupových práv užívateľov pre jednotlivé činnosti
 • sledovanie činností - automaticky zaznamenáva činnosti a udalosti obsluhy pri práci so systémom OBERON, napr. zmena dátumu v rezervácii, vymazanie ubytovania a pod.
 • množstvo tlačových výstupov - možnosť úpravy tlačových výstupov (dostupný Editor tlačových výstupov)
 • prepojenie s modulom Pokladnica OBERON
 • prepojenie s modulom Skladová evidencia
 • prepojenie s hotelovými zámkovými systémami
 • on-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov, napríklad Booking.com, Hotels.com, Agoda, Airbnb, Expedia a ďal.

Webové služby

Systém OBERON využíva moderné technológie, ktoré prinášajú používateľom nové funkcie a možnosti:

 • on-line rezervačný formulár - do internetovej stránky ubytovacieho zariadenia je možné implementovať prehľad obsadenosti, overenie dostupnosti rezervácie, výpočet ceny rezervácie, zápis on-line rezervácie alebo dopytu
 • OBERON Web - nadstavbový modul vo forme webovej aplikácie pre tablety, telefóny či iné mobilné zariadenia umožňujúci napr.:
  • majiteľovi či prevádzkárovi prístup k okamžitým tržbám na recepcii či v reštaurácii, prípadne otvoreným stolom v reštaurácii
  • majiteľovi či prevádzkárovi prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb
  • údržbárovi prístup k zoznamu drobných závad a opráv
  • chyžným prístup k prehľadu upratovania izieb
  • vzdialený prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb pre:
   • majiteľov a prevádzkarov
   • majiteľov apartmánov k prehľadu rezervácií svojho apartmánu (prípadne k viacerým apartmánom)
   • zmluvným partnerom (cestovným kanceláriám)
  • Kontrola výšky hotelového účtu hosťom - v prípade, že ubytovaný hosť neplatí ihneď za poskytnuté služby (ubytovanie, strava, parkovné, wellness, atď.). Pri odhlasovaní hosťa z hotela (check out) sa uzatvára hotelový účet jeho vyúčtovaním a zaplatením. V priebehu celého pobytu hosťa si môže hosť svoj hotelový účet kontrolovať priamo cez svoje mobilné zariadenie pripojené na internet (mobil, tablet). Náhľad hotelového účtu je hosťovi prístupný po zadaní prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno je priezvisko hosťa, heslo je číslo preukazu totožnosti). 
  • ... a ďalšie zaujímavé funkcie

Ukážky obrazoviek programu