Internetový obchod – prepojenie

Internetové obchody sú v dnešnej dobe populárne a medzi zákazníkmi veľmi obľúbené. Systém OBERON umožňuje vytvoriť prepojenie s daným internetovým obchodom, ktoré spočíva hlavne v:

 • exporte a aktualizácii skladových položiek (cien a množstiev)
 • automatickom importe objednávok a aktualizácii ich stavov
 • importe údajov o zákazníkoch

 

Prepojenie s Vašim eShopom

OBERON je možné prepojiť s rôznymi internetovými obchodmi. OBERON nie je priamo viazaný na jeden kokrétny internetový obchod, ponúkame  veľmi zaujímavé riešenie, ktoré je svojou funkčnosťou a cenou veľmi ťažké prekonať. Napr. sme vytvorili aj priame (natívne) prepojenie vo svete s veľmi obľúbeným a často používaným internetovým obchodom PrestaShop, ktorý vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (OpenSource) s množstvom predvolených šablón a modulov nájde uplatnenie pre akýkoľvek druh podnikania.

V prípade, že používate eshop naprogramovaný na mieru - kontaktujte svojho dodávateľa. Oberon má otvorené API na prepojenie s akýmkoľvek eshopom. Záleží len na Vašom dodávateľovi eshopu, či bude ochotný Vám toto prepojenie zrealizovať. Napríklad spoločnosť Webygroup vytovorila prepojenie OBERON-u s ich eshopom Uniobchod.

Prestashop - spôsob komunikácie

Systém OBERON priamo (natívne) podporuje internetový obchod PrestaShop, avšak umožňuje komunikovať aj s rôznymi inými internetovými obchodmi, najčastejšie pomocou exportov a importov údajov v súboroch typu XML alebo CSV. Z hľadiska technológie delíme pripojenie k internetovému obchodu nasledovne:

 1. On-Line internetový obchod (s priamym pripojením)
  Priama komunikácia s internetovým obchodom bez potreby niekedy pomerne ťažkopádnych exportov a následných importov. Prepojenie pracuje rýchlejšie je robustnejšie a menej poruchové.
 2. Off-Line internetový obchod (export/import údajov)
  Komunikácia prebieha pomocou exportov a importov súborov typu CSV alebo XML. Výhodou tohoto riešenia je rýchlejšia a jednoduchšia implementácia, nevýhodou je menšia schopnosť odhalenia chyby v prípade problémov pri komunikácii a korektnosť prenášaných údajov.

 

PrestaShop (www.prestashop.com) je mladý, ale pružne sa rozvíjajúci systém pre tvorbuinternetového obchodu. Jeho vývojári sledujú posledné trendy nielen v elektronickom predaji tovarov a služieb, ale využívajú aj najnovšie internetové technológie a integrujú ich do systému za účelom zvýšenia pohodlia zákazníkov pri nakupovaní a zabezpečenie jednoduchšej obsluhy obchodu pre jeho personál.

Je to modulárny systém ktorý obsahuje viac ako 300 vstavaných modulov a viac ako 2000 ďalších (niektoré sú zdarma, iné je potrebné v prípade potreby zakúpiť). Taktiež obsahuje množstvo grafických tém (templates), ktoré značne urýchľujú grafický návrh nového internetového obchodu a tak skracujú čas jeho nasadenia do ostrej prevádzky. Podporuje multijazyčnosť, takže je ho možné prevádzkovať či už v slovenčine, češtine, polštine, maďarčine, prípadne v iných jazykoch.

Keďže je to Open Source riešenie, umožňuje prevádzkovať svoj vlastný internetový obchod len za zlomok z ceny v porovnaní s iným bežným komerčným riešením. K dispozícii máte zdrojové kódy tohoto obchodu, preto si ho môžete nainštalovať aj na Váš internetový server (Váš webhosting), teda bez ďalších mesačných nákladov. S implementáciou si nemusíte robiť starosti, pretože na slovensku existujú špecializované firmy, ktoré sa implementáciou profesionálne zaoberajú a sú schopné pre Vás pripraviť tento internetový obchod priamo na kľúč. Príkladom je firma ENGINE Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje webhostingový balík s kompletným nastavením pre komunikáciu so systémom OBERON

OBERON je prepojený s internetovým obchodom PrestaShop natívne na úrovni databáz, to znamená, že priamo zapisuje alebo číta údaje z databázy internetového obchodu. Podľa nastavení systém OBERON automaticky v daných intervaloch aktualizuje údaje internetového obchodu, preto nie je potrebné vytvárať často používané (a problémové) exportné alebo importné súbory, či spúšťať alebo nastavovať ďalšie externé programy pre export alebo import údajov.
Ak už prevádzkujete existujúci internetový obchod Prestashop, systém OBERON umožňuje jedoduchý import údajov do evidencie skladových kariet. Viac informácií o importe je možné získať v témach Pomocníka OBERON - online.

Systém OBERON podporuje internetový obchod PrestaShop od verzie 1.5.2 (vydanej 23. 10. 2012).

Podporovanú verziu je možné stiahnuť tu.
Viac informácií je možné ziskať v témach Pomocníka OBERON - Online.

Prepojenie s inými internetovými obchodmi

Ak máte internetový obchod ktorý OBERON priamo nepodporuje a chceli by ste ho napriek tomu používať, existuje niekoľko možností:

 1. Využiť možnosti Off-line internetového obchodu - najrýchlejšie na implementáciu, avšak z hľadiska funkčnosti niektoré možnosti je možné implementovať pomerne obtiažne, napr. aktualizácia stavov objednávok.
 2. Požiadať firmu EXALOGIC o danú implementáciu - túto možnosť je možné využiť len v prípade implementácie komerčne pomerne rozšíreného internetového obchodu, ktorý by bol svojou funkčnosťou, zaujímavosťou a cenou vhodný pre širší okruh zákazníkov.
 3. Využiť špeciálne rozhranie eShop Universal Interface - je určené pre výrobcov, systémových integrátorov či iných programátorov, ktorý by do už predpripravenej DLL knižnice so všetkými metódami dopísali časti programového kódu pre prácu s daným internetovým obchodom. Implementovaním daného rozhrania sa využijú všetky možnosti systému OBERON pri komunikácii s internetovým obchodom - okrem základných funkcií, ako export skladových položiek a import objednávok aj napr. aktualizácia stavov objednávok.
 4. Použitie webových služieb OBERON - eportovať a importovať údaje je možné pomocou protokolu SOAP (XML), prípadne JSON (javascript objekty).
eShop Universal Interface

OBERON podporuje komunikáciu s niekoľkými internetovými obchodmi, čo však niekedy nestačí a je potrebné pripojiť aj internetový obchod ktorý priamo nepodporuje. Jedným riešením môže byť prispôsobenie exportu a importu údajov na strane internetového obchodu podporovaným formátom súborov pre Off-Line internetový obchod. Existuje však aj ďalšie zaujímavé riešenie, ktorým je univerzálne rozhranie eShop Universal Interface prinášajúce možnosť ponúknuť používateľom prepojenie so skladovým systémom tak, ako keby bolo podporované priamo (natívne) v jadre v systému OBERON.

Do systému OBERON bolo implementované rozhranie (interface) s pevne definovanými pravidlami pre pripojenie internetového obchodu. Rozhranie vie komunikovať s ovládačmi (DLL knižnicami), ktoré spĺňajú štruktúru a pravidlá tohto rozhrania. Vzor ovládača (DLL knižnica eShop Universal Driver) s podrobným popisom je určený výrobcom, systémovým integrátorom či iným programátorom, ktorí by chceli naprogramovať ovládač k nepodporovanému internetovému obchodu. Vzor je napísaný v programovacom jazyku Visual Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2010. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí.

Zápis samotného programového kódu do jednotlivých funkcií ovládača pre internetový obchod nie je nič náročné, nakoľko výrobca pozná podrobne správanie svojho internetového obchodu, komunikačný protokol, príkazy a jeho funkcie. Firma EXALOGIC poskytuje k vývoju ovládača plnú podporu (konzultácie s programátorom a on-line komunikáciu pomocou Skype). K dispozícii je taktiež aj referenčná príručka s popisom všetkých funkcií ovládača vo forme štandardného súboru pomocníka (súbor CHM).

OBERON podporuje pripojenie internetového obchodu PrestaShop, ktorý je tiež naprogramovaný pomocou tohoto špeciálneho univerzálneho rozhrania. Implementáciu však vykonala samotná firma EXALOGIC ako ukážku možností tohoto rozhrania, pomocu ktorého je možné komunikáciu s internetovým obchodom vykonať na profesionálnej úrovni s relatívne malým úsilím.

Po vytvorení ovládača je jednoduché pripojiť tento internetový obchod k systému OBERON. Táto externá DLL knižnica (vo forme Add-In) sa použije pri nastavení komunikácie v programe OBERON Center

Cenotvorba a export množstiev

Pri používaní internetového obchodu s priamym prepojením je možné jednoducho a rýchlo pracovať s cenotvorbou a zľavami. Predajné ceny zadané na danej skladovej karte sú ceny, za ktoré účtovná jednotka chce skutočne tovar predávať. Avšak pri použití poľa Doporučená predajná cena s DPH je možné veľmi ľahko docieliť stav, kedy sa položka javí ako zľavnená (výška zľavy je dopočítaná). Je možné postupovať aj inak, keď je známa doporučená predajná cena a zadáva sa výška zľavy. Pre program nie je problém ani ďalší spôsob cenotvorby - je zadaná skutočná predajná cena a výška zľavy, vtedy je dopočítaná cena pred zľavou.

Program umožňuje exportovať do internetového obchodu skutočne zostatkové množstvá zo skladovej karty. Toto je však možné zmeniť jednoduchým nastavením, kedy sa do internetového obchodu môžu zasielať množstvá minimálne (hodnota z poľa Množstvo minimálne), prípadne sa môže zasielané množstvo dopočítavať napr. ako súčet zostatkového množstva množstva minimálneho.

Podporované verzie Prestashop
Systém OBERON priamo podporuje nasledujúce verzie internetového obchodu Prestashop:
 • verzia 1.5.x
 • verzia 1.6.x

prestashop_logo_80

Internetový obchod – prepojenie

Prepojenie na OBERON

Spojenie silných partnerov nám umožňuje vytvárať jednoducho spravovateľný systém eshopu a účtovného systému. Pre firmu Roman Ivanič je prioritou počúvať požiadavky zákazníka a snažiť sa mu maximálne vyhovieť. Či sa už jedná o prepojiteľnosť eshopu s účtovným systémom alebo špeciálny dizajn a funkcie.

 • implementácia internetového obchodu Prestashop
 • správa prepojenia s účtovným systémom OBERON
 • doplnkové služby (web dizajn, customizácia modulov, atď.)

Kontakty na firmu:

www.ivanic.xyz

Roman Ivanič
Sielnica 8
Sliač 962 31
Slovenská republika

roman.ivanic@me.com

TEL:421 / 910 929 374

Certifikácia e-shopu

Firma Nakupujbezpecne.sk, s.r.o. poskytuje služby a servis v spojení s implementáciou internetového obchodu Prestashop, pričom poskytuje aj ďalšie zaujímavé služby:

 • certifikácia internetových obchodov
 • implementácia zaručených elektronických podpisov

Kontakty na firmu:

www.nakupujbezpecne.sk

nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
Na letisko 19
058 01 Poprad-Veľká
Slovenská republika

TEL:421 / 944 111 530 (O2 SK - kancelária)
FAX:420 / 728 925 775 (O2 CZ - kancelária)
MOBIL:421 / 908 801 847 (Orange SK)

Ukážky internetového obchodu