Cenník – Licencie OBERON

Softvérové produkty firmy EXALOGIC môžete získať bez akejkoľvek prvotnej investície. Stačí stiahnuť inštaláciu a môžete začať pracovať.

Prispôsobte cenu svojim požiadavkám

Cenník - Licencia pre jednu firmu

Základný licenčný poplatok

40 €


{math_result}€

{math_result}€

{math_result}€

{math_result}€

{math_result}€

Cena za moduly: {math_result} €


Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčastne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovolný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje nie je nijako obmedzený.

Cena za používateľov: {math_result} €


Celkom (s DPH)

{math_result} €

Cenník - Multilicencie

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem. Táto licencia je naviazaná na vydaný hardvérový kľúč, ktorý je voľne prenosný medzi počítačmi. K cene multilicencie je potrebné pripočítať cenu hardvérového kľúča kde cena kľúča je 10€. Zvýhodnená cena 200 € pre licenciu MULTI (pre účtovníctvo a mzdy súčasne) platí v prípade, že licencie budú objednané naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.


{math_result}€

{math_result}€

{math_result}€


Celkom (s DPH)

{math_result} €

Typy licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Typy licencií - Účtovníctvo
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 zápisy v účtovnom denníku1001 00010 000
 zápisy v peňažnom denníku1001 00010 000
 počet zápisov v knihe pohľadávok2501 00010 000
 kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 kniha evidencia DPH
Typy licencií - Skladová evidencia, Pokladnica OBERON
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet skladov
 počet skladových kariet
(vo všetkých aktívnych  skladoch)
1001 00010 000
 počet skladových pohybov (príjmov a výdajov)10010 000100 000
 evidencia výrobných a sériových čísel
 výdajky, príjemky, objednávky
 počet prečítaných PLU z registračných pokladníc100
 celkový počet pokladničných dokladov100
 počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON 10/deň
 prepojenie na internetový obchod
 komunikácia s hardvérovými zariadeniami
 program Pokladnica OBERON pre PDA
 program Skladová evidencia pre PDA
Typy licencií - Hotelová recepcia
  Typ licencie
 kniha alebo funkcia žiadna Mini Štandard Profi
počet izieb 2 8 25
počet zápisov v knihe rezervácií 10
počet zápisov v knihe ubytovaní 10
Typy licencií - CRM a registratúra
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet záznamov v registratúrnom denníku105002 000
 počet úloh a udalostí - CRM102501 000
 posielanie SMS správ
Typy licencií - Mzdy a dochádzka
 Typ licencie
 druh programu/evidenciežiadnaMiniŠtandardProfi
 počet pracovníkov v evidencii
 maximálny počet spracovaných miezd/rok572240
 priemerný počet pracovníkov/rok0620
 všetky ostatné evidencie
 sieťová verzia
 počet spracovávaných firiem111
 prenositeľnosť údajov na iné počítače
Typy licencií - Ostatné evidencie a funkcie
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 transport údajov
 program Evidencia vozidiel
 program Editor tlačových výstupov
 počet spracovávaných firiem111
 prenositeľnosť údajov na iné počítače
 všetky ostatné evidencie
 služba Vzdialená pomoc
 aktualizácia programov cez internet
 automatická aktualizácia