OBERON – obraz disku pre PlayOnLinux

Súbor EXALOGIC.polAPP typu virtual drive:

  • je určený pre linuxovú inštaláciu OBERON-u z tohto obrazu,
  • OBERON – obraz disku je chápaný ako virtual-drive, teda separátna konfigurácia Windows PC už s predinštalovaným OBERON-om,
  • podrobný postup inštalácie  nájdete v Pomocníkovi OBERON.

Veľkosť súboru:
1,4 GB