OBERON – obraz disku pre PlayOnLinux

Súbor EXALOGIC.polAPP typu „virtual drive“:

  • je určený pre Linuxovú inštaláciu programu OBERON z tohoto obrazu
  • „OBERON – obraz disku“ je chápaný ako virtual-drive, teda separátna konfigurácia Windows PC už s predinštalovaným OBERON-om
  • Podrobný postup pre inštaláciu (krok za krokom) nájdete v On-line Pomocníkovi

Veľkosť súboru:  1,4 GB