Ovládač pre snímač prístupu ECI-20

Bezdotykový snímač slúži na identifikáciu užívateľa v systéme OBERON. Umožňuje rýchle a komfortné prihlásenie užívateľa do systému, najčastejšie sa používa s modulom Pokladnica OBERON.

Zariadenie využíva technológiu vysokofrekvenčnej identifikácie pod názvom RFID (z angl. Radio Frequecy IDentification). Na identifikáciu sa využívajú čipové kľúče alebo karty.

Technické parametre:

  • rozhranie USB (virtuálny sériový port)
  • čítací dosah približne 5-7 centimetrov
  • rozmery snímača 2,5 x 8,5 x 11 cm

Veľkosť súboru:  3,6 MB

Dátum vydania:  13.01.2015