Nová verzia OBERON November/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 12.12.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením November/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii September/2016.

Od tejto verzie je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Multilicencia

  • Pri súbehu licencií má prednosť Multi – ak má účtovná jednotka aktivovanú bežnú licenciu (nie multi) a v počítači je zasunutý harvérový kľúč s multilicenciou, nastane súbeh licencií – program od tejto verzie uprednostní multilicenciu (pôvodne bežnú licenciu). V praxi to znamená, že pomocou multilicenie bude možné spracovávať účtovnú (mzdovú) agendu aj pre účtovné jednotky, ktoré majú zakúpenú len licenciu na vybraný modul, napr. len na sklad.
  • Zakázanie licencie Multi – uprednostnenie multilicencie však môže znamenať v niektorých prípadoch problém, napr. účtovná jednotka má zakúpenú licenciu na účtovníctvo Profi (čo je vyššia licencia ako Multi). Vtedy je potrebné v tejto firme zakázať používanie hardvérového kľúča (nastavuje sa v licenčných právach).

Účtovníctvo

  • Kopírovanie príkazov k úhrade – príkazy k úhrade je možné kopírovať pomocou štandardného CTRL+C a CTRL+V.

Sklad

  • Generátor variánt – pribudol sprievodca pre automatické generovanie variantov danej skladovej karty, napr. topánky v 5 veľkostiach a v troch farbách – automaticky vygeneruje 15 variantov. Generátor je dostupný priamo na skladovej karte v záložke Varianty.
  • Dostupné množstva variánt na sklade – v konektore pripojenia na internetový obchod Prestashop sa pri zasielaní aktuálneho množstva stavu zásob variánt do zostatkového množstva započítavajú aj doposiaľ nevybavené prijaté objednávky. V praxi to znamená, že objednaný tovar automaticky ponižuje v internetovom obchode dostupné množstvo, t.j. ďalší zákazník si neobjedná množstvo danej varianty, ktoré si už objednal iný zákazník (daný variant sa už vypredal).
  • Hromadné zmeny na skladových kartách zo súboru XLS – pribudla možnosť importovať (aktualizovať) zo súboru typu Microsoft Excel niektoré údaje skladových kariet, napr. kategóriu, doplňujúci text pri predaji, skladovú skupinu, katalógové označenie a podobne.
  • Import dokladu zo súboru CSV Metro –  pribudla možnosť importovať doklad ako príjemku od dodávateľa METRO (Môj obchod) – transformačnú šablónu CSV/XML je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.

Pokladnica OBERON

  • Fiškálna pokladnica VRP – bola upravená komunikácia s fiškálnou pokladnicou VRP prevádzkovanou Finančnou správou (Finančná správa upravila komunikačný protokol).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB