UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia systému OBERON Júl/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 13.07.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Máj/2017.

 

OBERON

 • Prispôsobenie veľkosti zobrazenia v systéme Windows – systém OBERON sa prispôsobí veľkosti zobrazenia nastavenému v systéme Windows (napr. 125%). Korektne sa zväčšia tak formuláre, ako aj veľkosť písma, čo umožňuje pohodlnejšiu prácu na počítačoch s vysokým rozlíšením, prípadne pre ľudí s horším zrakom. Viac informácií je možné získať v téme Zväčšenie veľkosti formulárov podľa systému Windows.
 • Dočasná platnosť licencie – v prípade, že účtovná jednotka nemá zakúpenú licenciu (a zadaný aktivačný kód) na daný účtovný rok, systém OBERON bude možné dočasne používať aj bez licencie. Po vytvorení objednávky licencie bude možné OBERON dočasne používať 15 dní (tzv. 15 dňová trial licencia), čo poskytne dostatočne dlhý čas na získanie štandardného aktivačného kódu. Ďalším vylepšením je automatická aktivácia – aktivačný kód sa do OBERON-u zapíše automaticky. Dočasnú platnosť licencie a automatickú aktiváciu je možné využiť len ak je počítač pripojený k internetu.
 • Nové transformačné šablóny – pribudli nové exporty a importy dokladov (sú dostupné v Správcovi doplnkov):
  – EDITEL – export vydaných faktúr,
  – NEXTIS – import príjemok.

Účtovníctvo

 • Bankové výpisy a XML komunikácia – pribudla podpora tzv. XML komunikácie pre účtovanie bankových výpisov. Využiť ju je možné na automatické účtovanie úhrad faktúr, keď podklady pre úhrady dodáva zásielková (kuriérska) služba.

Skladová evidencia

 • Úprava poznámky v uzatvorenom doklade – pribudla možnosť upravovať pole Poznámka v uzatvorenom doklade (vo faktúre, výdajke, príjemke, objednávke). Možnosť upravovať poznámku v uzatvorenom doklade je možné upresniť nastavením práva používateľa (predvolené právo je možnosť upravovať poznámku).
 • Vážený kód s vyššou presnosťou – pribudla podpora práce s váženým čiarovým kódom, avšak s vyššou presnosťou ako gramy (g). Na konkrétnej skladovej karte je možné nastaviť požadovanú presnosť, napr. na stotiny gramu. Pri zosnímaní váženého kódu sa pracuje podľa nastavenej presnosti s možnosťou zaokrúhlenia predajnej ceny podľa skladovej karty. Vyššiu presnosť váženého čiarového kódu môžu využiť napr. predajne zlatníctva. Úprava sa týka aj tlače etikiet v doklade (príjemke).

Mzdy a dochádzka

 • Účtovanie zložky Cestovné náhrady (vyúčtovanie) – pribudla možnosť automaticky zaúčtovať do účtovného denníka mzdovú zložku vyúčtovania (vyplatenia) cestovných náhrad.

Hotelová recepcia

 •  Okupometer – v grafickom prehľade izieb pribudlo grafické znázornenie aktuálnej obsadenosti ubytovacieho zariadenia (vyjadrené v percentách) – posledných 365 dní, posledný týždeň a aktuálny deň.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB