OBERON – Mobilné riešenia

OBERON riešenia pre mobilné zariadenia dodávané priamo s OBERON-om alebo partnermi:

OBERON Web

OBERON Web je nadstavbová webová aplikácia systému OBERON. Obsahuje najmä určité manažérske informácie v reálnom čase, prípadne umožňuje vykonávať určité špecifické činnosti, napr. zadávanie fyzických množstiev do inventúry.

Aplikácia môže byť spustená v ľubovolnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj pre použitie na tabletoch, či mobilných telefónoch.

Inventory Terminal

Pre spracovanie inventúry alebo kontrolu predajných cien v predajni je možné využiť miniaplikáciu Inventory Terminal. Pomocou snímača čiarových kódov a on-line pripojenia k systému OBERON nebolo spracovanie inventúry nikdy jednoduchšie a rýchlejšie. Miniaplikácia je určená pre priemyselné zariadenia s operačným systémom Windows CE, s OBERON-om komunikuje on-line pomocou siete WIFI.

Papaya - mobilný čašník

Mobilný čašník Papaya predstavuje moderné riešenie problematiky objednávania jedál a nápojov v reštauračných prevádzkach. Čašníkom umožňuje objednávať jedlo a pitie priamo od stola zákazníka, čím šetria svoj čas ako aj čas zákazníka.

Jedálny lístok - Spectu

Systém Spectu prináša nový spôsob objednávania a prezentácie jedálneho lístka pre reštauračné zariadenia. Prehľadný dizajn a intuitívny spôsob ovládania umožňuje hosťom reštaurácie prístup k jedálnemu lístku.

Oberon On Demand

Aplikácia Oberon On Demand je objednávkový systém, pomocou ktorého je možné vytvoriť objednávku v mobilnom zariadení priamo v teréne a hneď ju odoslať do skladového systému OBERON.

Mobilná pokladnica Blueticket

K systému OBERON je možné pripojiť externý systém Blueticket, ktorý rieši problematiku objednávania jedál a nápojov.