OBERON Web

Majte dáta stále po ruke s manažérskym nástrojom OBERON web

Aplikácia OBERON Web poskytuje určité manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase.

OBERON web (cez webový prehliadač)

OBERON Web je nadstavbová webová aplikácia systému OBERON. Môže byť spustená v ľubovolnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj pre použitie na tabletoch či mobilných telefónoch. Na používanom operačnom systéme nezáleží (Windows, Windows Phone, Android, iOS, Linux atď ...)

 • prehľad pohľadávok a záväzkov
 • prehľad prijatých objednávok
 • aktuálne stavy zásob v sklade
 • prehľad otvorených účtov (stolov) pokladnice
 • on-line rezervačný formulár ubytovania
 • prehľad drobných opráv, prehľad upratania izieb
 • štatistiky k nákupom a predajom v sklade, obrátkovosti
 • štatistiky k predajom na pokladniciach z knihy tržieb
 • zoznam všetkých aktuálne prihlásených užívateľov do systému
 • zostatky bankových účtov a pokladníc
 • aktuálne tržby v registračných pokladniciach (vo fiškálnych tlačiarňach)
 • prehľad otvorených účtov (stolov) pokladnice
 • v hotelovej recepcii aktuálnu obsadenosť, grafický prehľad izieb

OBERON web - rezervačný formulár

V systéme OBERON existuje riešenie pre vytvorenie rezervačného formulára ubytovania na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia. Prepojenie internetovej stránky ubytovacieho zariadenia s modulom Hotelová recepcia je realizované on-line, kedy sa minimalizuje riziko duplicitnej rezervácie.

Kontrola výšky hotelového účtu hosťom

Hotelové účty sa používajú v prípade, že ubytovaný hosť neplatí ihneď za poskytnuté služby (ubytovanie, strava, parkovné, wellness, atď.). Pri odhlasovaní hosťa z hotela (chceck out) sa uzatvára hotelový účet jeho vyúčtovaním a zaplatením. V priebehu celého pobytu hosťa si môže hosť svoj hotelový účet kontrolovať priamo cez svoje mobilné zariadenie pripojené na internet (mobil, tablet).

Náhľad hotelového účtu je hosťovi prístupný po zadaní prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno je priezvisko hosťa, heslo je číslo preukazu totožnosti).

Ukážky obrazoviek programu