Pripojiteľné zariadenia

OBERON umožňuje pracovať s pomerne veľkým množstvom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, snímače čiarových kódov, elektronické váhy a pod.

 

Univerzálne rozhrania (interfaces)

OBERON obsahuje niekoľko univerzálnych rozhraní (interfaces), ktoré umožňujú relatívne jednoducho a rýchlo implementovať také zariadenie, ktoré nie je podporované.

Napríklad rozhranie Fiscal Universal Interface pre pripojenie priamo nepodporovaných fiškálnych tlačiarní. Rozhranie vie komunikovať s ovládačmi (DLL knižnicami), ktoré spĺňajú štruktúru a pravidlá tohto rozhrania. Vzor ovládača (DLL knižnica Fiscal Universal Driver) s podrobným popisom je prístupný výrobcom, dovozcom, servisným technikom i programátorom, ktorí by chceli naprogramovať ovládač k fiškálnemu modulu. Vzor je napísaný v programovacom jazyku Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2010. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí ...

OBERON obsahuje nasledovné rozhrania:

  • Fiscal Universal Interface - rozhranie pre pripojenie fiškálnej tlačiarne
  • CashRegister Universal Interface - rozhranie pre pripojenie registračnej pokladnice
  • eShop Universal Interface - rozhranie pre pripojenie internetového obchodu
  • TransportData Universal Interface - rozhranie pre export a import údajov