O spoločnosti

Firma EXALOGIC, s.r.o., bola založená 1. 12. 2004. Vznikla transformáciou firmy LAMENTSOFT, ktorá sa zaoberala vývojom účtovných a mzdových aplikácií od roku 1994. Počas svojho pôsobenia na trhu si získala dôveru nielen mnohých používateľov, ale aj obchodných partnerov.

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows, ktorý komplexne rieši účtovnú agendu pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania. Pri tvorbe softvéru kladieme dôraz tak na jednoduchosť a logickosť, ako aj na intuitívne ovládanie programov.

Spoločnosť EXALOGIC, s.r.o., poskytuje riešenia v nasledujúcich oblastiach:

  • účtovný softvér,
  • CRM,
  • mzdy a personalistika,
  • hotelový systém,
  • pokladničné systémy,
  • mobilné riešenia,
  • vývoj aplikácií na zákazku.