10 tipov na prácu s novými mzdami

oberon_ziarovkaPrvé spracovanie miezd (za mesiac január) na novom programe už máte za sebou. Na základe častých dopytov na našu linku podpory sme vypracovali 10 tipov, ktoré Vám pomôžu spracovávať mzdy rýchlejšie a efektívnejšie.

 

1. Používate stavový riadok?

V stavovom riadku sú zobrazované informácie ako názov účtovnej jednotky, IČO, spracovávané obdobie v účtovníctve a taktiež spracovávané obdobie v mzdách. Ak kliknete ľavým alebo pravým tlačidlom myši na obdobie 01/2017, zobrazí sa Vám ponuka pre zmenu obdobia, alebo pre vykonanie mesačnej uzávierky miezd.

blog_wage_uzavierka2

2. Rýchle hľadanie

Pri Tvorbe miezd môžete zamestnancov jednoducho vyhľadávať nielen podľa mena či priezviska, ale aj podľa pracoviska, pracovnej pozície, osobného alebo rodného čísla a podobne, ide o tzv. fulltextové vyhľadávanie.

blog_wage_finding

3. Rýchle zmeny v pracovnom pomere

Aj Vám sa už stalo, že pri spracovávaní miezd ste prišli na to, že pracovníkovi treba niečo upraviť v pracovnom pomere? Nemusíte sa preklikávať na pracovné pomery a vyhľadávať daného zamestnanca – stačí pri tvorbe miezd stlačiť pravé tlačidlo myši a vybrať Upraviť pracovný pomer. Ak na pracovnom pomere niečo zmeníte, program automaticky mzdu vystornuje a opätovne vypočíta.

4. Výplatná páska v cudzom jazyku

Zamestnávate pracovníkov so zahraničia? A čo predpisy pre vyslanie zamestnanca do zahraničia (dodržiavanie podmienky minimálnej mzdy), napr. šofér pri ceste do Rakúska, Nemecka či Francúzska sa musí preukazovať pracovnou zmluvou a výplatnou páskou. Pre podporu tlače v iných jazykoch je potrebné doinštalovať jazykové súbory pomocou Správcu doplnkov.

blog_wage_payslip

5. Skryť ukončené pracovné pomery

Ukončené pracovné pomery sa dajú jednoduchým filtrom nastaviť tak, aby sa zobrazovali len aktuálne. Pracovníkom, ktorí už vo firme nepracujú, zaškrtnite nastavenie Zakázať pracovný pomer. Potom podľa obrázka nastavte filter. Filtre sa nastavujú cez tlačidlo Vlastnosti.

blog_wage_filter2

6. Export do Excelu, Wordu

Tlačové výstupy môžete vyexportovať do Microsoft Excelu alebo Microsoft Wordu (prípadne príbuzných programom ako Open Office, Libre Office) a tam v nimi ďalej pracovať. Najskôr si dajte zobraziť tlačový výstup v náhľade na obrazovke a potom ho uložte v požadovanom formáte.

blog_wage_report3

blog_wage_excel2

7. Príkazy do banky

Typovanie príkazov na úhradu je už minulosťou. Čoraz viac podnikateľov chce svoje činnosti zautomatizovať a tým „nepodstatným“ činnostiam venovať čo najmenej času. S OBERON-om dokážete pár klikmi odoslať nielen výplaty zamestnancom, ale aj zaplatiť odvody a dane. Týmto spôsobom odpadá možnosť, že sa pomýlite pri zadávaní alebo prepisovaní informácii z vytlačeného príkazu do internetbankingu. Použijete vygenerovaný súbor z mesačnej uzávierky miezd, ktorý v internetbankingu jednoducho načítate a sumy už len skontrolujete – nezáleží na tom, či robíte mzdy externe alebo nie.

Nastavenie bankového účtu

Hromadný príkaz vytvorený mesačnou uzávierkou

8. Variabilné symboly pri mzdách

Variabilné symboly platieb je možné zadať napevno (ako číslo),  prípadne zadať ako obecný variabilný symbol, ktorý sa bude meniť podľa spracovávaného obdobia (alebo dátumu v počítači).

Príklad:
Aby variabilné symboly dávalo správne vo formáte 012017, nastavte variabilný symbol mmrrrr alebo MM-1RRRR. Ak budú symboly zadané takto, nebude ich treba každý mesiac prepisovať. Viac informácií o variabilných symboloch je možné získať v téme Pomocníka Variabilné symboly v OBERON-e.

9. XML editor

Pomocou XML editora si dokážete v odôvodnených prípadoch sami upraviť XML súbor napr. do Sociálnej poisťovne. XML editor otvoríte cez ponuku Servis, XML editor. Nalistujete konkrétny  súbor XML, v ktorom môžete jednoducho vykonávať úpravy. Výhodou tohto XML editora je, že  zobrazuje čísla riadkov, čo v mnohých prípadoch uľahčí vyhľadanie daného problému.

XML editor

10. Dlhodobá PN

Dlhodobá neprítomnosť pracovníka sa zadáva trochu inak ako to bolo v pôvodnom programe. Na pracovnom pomere zadajte neprítomnosť len jedenkrát, avšak nezadávajte jej koniec (ak ho neviete).

blog_wage_pn3

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB