UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

9 tipov na prácu s účtovníctvom

oberon_ziarovkaMyslíte si, že už viete s OBERON-om pracovať? Pripravili sme pre Vás niekoľko zaujímavých tipov, ktoré Vám pomôžu pracovať ešte efektívnejšie.

V ankete na konci článku môžete zistiť, ako sú na tom s ovládaním OBERON-u iní používatelia.

1. Ako ľahko zmeniť dátum alebo číslo dokladu?

Pri zadávaní záznamu do účtovného alebo peňažného denníka môžete dátum zmeniť o jeden deň plusom + alebo mínusom – . Dnešný deň sa zadáva klávesovou skratkou hviezdičkou *. Podobne to platí pre číslo dokladu (pokladničného dokladu alebo bankového výpisu) a to vo všetkých evidenciách OBERON-u.

2. Ako rýchlo zadať obchodného partnera?

Pri vytváraní faktúry alebo iného dokladu je možné vybrať obchodného partnera z evidencie (číselníka), alebo vyhľadať údaje on-line. Po zadaní časti názvu a stlačení klávesy F2 sa zobrazia firmy, ktoré vyhovujú zadanej hodnote. Samozrejme počítač musí byť pripojený na internet.

3.  Má nový odberateľ dlhy a nedoplatky voči štátu?

Svojho nového odberateľa si môžete „preklepnúť“. Informácie o dlhoch voči Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, prípadne či je firma v reštrukturalizácii, v konkurze, alebo či už nezanikla. A to nie je všetko – po kliknutí na odkaz sa dozviete aj informácie o tržbách, zisku a ďalších finančných ukazovateľoch.

4. Aktívna bunka uľahčuje prácu

V jednotlivých evidenciách sa v zozname záznamov (dokladov) môžu nachádzať tzv. aktívne bunky. Sú označené v ľavom hornom rohu trojuholníkom. Po dvojitom kliknutí myšou sa otvorí príslušná evidencia, napr. v Knihe pohľadávok stĺpec Dátum DPH – otvorí sa daný doklad v evidencii DPH; stĺpec Zaúčtovanie otvorí účtovný/peňažný denník s účtovaniami danej faktúry.

5. Vzhľad evidencie si môžete upraviť

Veľkosť písma, či farbu pozadia si je možné jednoducho upraviť (pomocou tlačidla Vlastnosti). Poradie stĺpcov sa dá upraviť priamo potiahnutým myši. Kliknutím na názov stĺpca sa dá zmeniť triedenie záznamov. Po stlačení pravého tlačidla myši sa zobrazí kontextová ponuka, v ktorej sú dostupné ďalšie funkcie pre prácu so zoznamom, napr. nastaviť predvolené triedenie či poradie stĺpcov.

6. Ako zmeniť už zaúčtovanú faktúru?

Zaúčtovaná faktúra sa z dôvodu zachovania konzistencie účtovníctva už nedá upraviť. Pri prípadnej úprave sa musí postupovať tak, že sa najskôr zruší účtovanie (či úhrada) a až potom je možné faktúru upraviť. Zrušenie účtovania (úhrady) nemusí spočívať vo vymazaní daných záznamov z denníka – postupovať je možné aj jednoduchšie a to len zrušením väzby na daný doklad. Ak sa suma faktúry po jej úprave nezmení,  funkciou Opätovne vytvoriť väzbu... sa prepojenie s faktúrou obnoví.

7. Kopírovanie záznamov

V OBERON-e môžete kopírovať záznamy (faktúry, zápis v účtovnom alebo peňažnom denníku a v iných evidenciách) štandardnými klávesovými skratkami CTRL+C a CTRL+V. Nastavte sa na záznam, ktorý chcete kopírovať a stlačte súčasne CTRL a klávesu C alebo stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť Kopírovať záznam. Potom stlačte CTRL+V, v evidencii sa vytvorí nový záznam.

Ak si spustíte OBERON druhýkrát (dve súčasne spustené inštancie), kopírovať záznamy v denníku je možné aj z predchádzajúceho roka, prípadne aj z inej firmy.

8. Uľahčite si účtovanie bankových výpisov

Pri väčšom počte položiek bankového výpisu je automatické účtovanie vítaný pomocník. Ak Vás prvotné nastavenie pravidiel zaúčtovania neodradí, pri používaní automatického účtovania budete mať viac času venovať sa iným veciam.

Podrobné informácie o pravidlách je možné získať v téme Pomocníka OBERON – Pravidlá pre zaúčtovanie bankových výpisov.

9. Zástupca na ploche

Ak spracovávate účtovnú alebo mzdovú agendu pre viac firiem, pre tie väčšie si môžete vytvoriť zástupcu na pracovnej ploche Windows. Po kliknutí na danú ikonu sa ihneď otvorí správna firma.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - mobilná aplikácia pre sklad

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku