UPOZORNENIE: Dňa 13. 6. 2024 (štvrtok) od 12:00 hod. bude naše telefonické centrum podpory nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Ako efektívne na varianty

V novej verzii účtovného systému OBERON s označením November/2016 pribudla v skladovej evidencii nenápadná funkcia, ktorá výrazne uľahčuje prácu používateľom využívajúcim varianty skladových kariet. Vytvorenie celej škály variantov skladovej karty kombináciou jej rôznych atribútov sa tak stalo otázkou niekoľkých kliknutí.

Varianty skladových kariet

Varianty skladových kariet sú vlastnosti skladovej karty, ktoré umožňujú v rámci jednej skladovej karty evidovať daný produkt s rôznymi vlastnosťami – takzvanými atribútmi. Typickým príkladom atribútov sú napríklad farba, veľkosť a pod. (t. j. oblečenie, obuv atď.). Tak je napríklad pri práci so skladovou kartou Pánska bunda možné na jednej skladovej karte viesť presnú evidenciu podľa kombinácií farieb a veľkostí, ktoré sú dostupné na sklade. Viac podrobností k variantom nájdete v Pomocníkovi OBERON.

Spustenie sprievodcu Generátor variantov

Farba krát Veľkosť = veľké množstvo kombinácií

Pri väčšom počte rôznych atribútov skladovej karty vzniká veľký počet rôznych kombinácií, čo zneprehľadňuje a spomaľuje najmä tvorbu nových variantov skladovej karty. Práve tento problém rieši generátor variantov, ktorý z vybraných atribútov skladovej karty za vás vytvorí všetky možné kombinácie a následne z nich vygeneruje varianty. Zároveň generátor už existujúce varianty neponúka a dáva možnosť varianty, ktoré reálne neexistujú, nevytvárať.

Výber atribútov skladovej karty

Príklad z praxe

Ako príklad môžeme použiť skladovú kartu Pánska bunda. Pánsku bundu máme v 4 farbách a 4 rôznych veľkostiach. Farby a veľkosti vytvoríme ako atribúty skladovej karty. Následne cez tlačidlo Možnosti – Generátor variantov pre skladovú kartu spustíme funkciu, ktorá nám z týchto atribútov vytvorí na skladovej karte varianty. V prvom kroku zvolíme, ktoré atribúty chceme do tvorby zahrnúť. Generátor ponúkne všetky možné varianty – máme možnosť si vybrať len tie, ktoré reálne na sklade budeme mať. Zároveň, ak už niektoré varianty vytvorené máme, tieto nám generátor ani neponúkne. Po potvrdení sa vytvoria varianty. Potom už stačí len doplniť množstvá, prípadne čiarové kódy. Takto vieme efektívne vytvárať veľké množstvo variantov na skladových kartách.

Hotové varianty – stačí doplniť množstvá a čiarové kódy

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB