Ako prepojiť OBERON s e-shopom

Aj keď je nárast nákupov tovaru prostredníctvom internetových obchodov dlhodobým trendom, v čase koronakrízy sa ich význam a postavenie na trhu výrazne posilnil. Kým prijaté karanténne opatrenia nechali zatvorené mnohé kamenné predajne, e-shopov ani donáškových služieb sa nedotkli. Ich majitelia ich tak mohli prevádzkovať a dodávať tovar spotrebiteľom aj naďalej. Keďže vzniknutá situácia prinútila uvažovať o prechode na predaj prostredníctvom internetového obchodu aj tých našich používateľov, ktorí ho predtým ešte neprevádzkovali, rozhodli sme sa pre nich zhrnúť potrebné informácie o tom, ako prepojiť OBERON s e-shopom a začať predávať v on-line priestore.

Komplexná téma

Uvedomujeme si, že problematika výberu vhodného e-shopového riešenia je veľmi komplexná a v súčasnosti sa jej venujú celé tímy špecialistov (správny výber domény, marketing, SEO, biznis modely…) a množstvo odbornej literatúry. Ambíciou tohto článku nie je vyčerpať tému podrobne. Má poslúžiť ako rýchly návod na čo najrýchlejší nábeh na predaj prostredníctvom internetového obchodu pre tých našich používateľov, ktorí sa pre e-shopové riešenie rozhodnú.

Aké sú možnosti?

V súčasnosti existuje na trhu niekoľko možností prevádzkovania internetového obchodu:

 1. E-shop na kľúč – odporúča sa pre veľké a komplexné prevádzky so špecifickými požiadavkami. Ide o spravidla vhodné, no časovo a finančne náročné riešenie.
 2. Unifikované portály (napr. bistro.sk, zlavomat.sk) – rýchle a výhodné riešenie, keďže špecifické portály sú zamerané na určitú klientelu a starajú sa aj o marketing. Nevýhodou môže byť potreba podriadiť sa pravidlám a obchodnému modelu daného portálu a zväčša problematická synchronizácia e-shopu s kamennou predajňou.
 3. Ready-made riešenia (napr. PrestaShop alebo iné – rôzne pluginy do WordPressu) – ide akoby o mix prvých dvoch možností, ktorý do určitej miery spája výhodu prvého – vlastný e-shop, ktorý má podnikateľ pod kontrolou, a druhého – hotové rozhranie, ktoré sa len prispôsobuje. Výhodou týchto riešení je, že mávajú pripravené aj nástroje na synchronizáciu e-shopu so skladovou evidenciou podnikateľa. Touto cestou sa uberá aj OBERON s internetovými obchodmi ako UNIobchod, Grandus, Shoptet, či už spomínaný PrestaShop. Práve na posledný z menovaných internetových obchodov sa v našom článku zameriame.

Internetový obchod PrestaShop

Aj keď je možné OBERON prepojiť s rôznymi internetovými obchodmi, jedno je svojou funkčnosťou a cenou len veľmi ťažké prekonať. Ide o aktuálne najflexibilnejší a najrozšírenejší internetový obchod PrestaShop, ktorý vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (open source) s množstvom predvolených šablón a modulov môže nájsť uplatnenie v ktoromkoľvek druhu podnikania.

PrestaShop obsahuje viac než 300 vstavaných modulov a celý rad grafických tém, ktoré značne urýchľujú grafický návrh nového internetového obchodu, čím významne skracujú jeho čas nasadenia do ostrej prevádzky. E-shop podporuje multijazyčnosť, takže ho možno prevádzkovať v slovenčine, češtine, poľštine, maďarčine, prípadne aj v iných jazykoch.

Ako open source riešenie PrestaShop pritom umožňuje prevádzkovať vlastný internetový obchod len za zlomok ceny v porovnaní s iným bežným komerčným riešením.

Čo potrebujem na sprevádzkovanie PrestaShopu?

Na sprevádzkovanie internetového obchodu PrestaShop je v zásade potrebné zabezpečiť tri veci: doménu, webhosting a inštaláciu samotného e-shopu.

Doména

Slovom doména môžeme zjednodušene označiť názov webovej stránky, pričom sa rozlišujú domény niekoľkých úrovní. Najvyššie stoja domény prvej úrovne – tie môžu byť generické (.com, .edu, .org…) alebo národné (.sk, .cz, .hu, .eu…). O úroveň nižšie sú domény druhej úrovne – práve ony sú tým, čo si väčšina ľudí pod slovom doména predstavuje (napr. www.exalogic.sk). Ich správu má na starosti národný registrátor nazývaný NIC (Network Information Center), pričom na Slovensku je to SK-NIC. Napokon sú to domény tretej úrovne, tzv. subdomény: (napr. www.eshop.exalogic.sk) – ich vytváranie a administrácia sú plne v réžii majiteľa (resp. správcu) príslušnej domény.

Webhosting

Samotná doména však predstavuje len adresu bez obsahu – používateľ uvidí prázdnu stránku. Potrebný je preto aj webhosting, resp. hosting – priestor na serveri na uloženie všetkých súborov webovej stránky potrebných na jej chod a požadovanú funkčnosť. Ten prenajíma špecializovaná firma, ktorej servery disponujú potrebnou kapacitou a rýchlosťou a sú neustále pripojené k internetu. Inými slovami ide o komerčnú službu, ktorej základom je prevádzka nielen webovej stránky, ale aj elektronickej pošty špecializovanou spoločnosťou. Súčasťou webhostingu je totiž aj určitý počet e-mailových adries končiacich na zaregistrovanú doménu (napr. exalogic@exalogic.sk).

Pri výbere webhostingu firmy ponúkajú rôzne veľkosti a vlastnosti poskytovaných priestorov. Pre potreby e-shopu je potrebné vybrať taký program hostingu, ktorý disponuje všetkými potrebnými parametrami uvedenými v špecifikácii programu, ktorý budeme používať. V prípade PrestaShopu je nutná podpora PHP skriptovania a databáz SQL – toto už spĺňa väčšina programov v strednej cenovej ponuke hostingových spoločností.

V súčasnosti mnoho webhostingov má už v ponuke hosting nakonfigurovaný priamo pre PrestaShop, vďaka čomu je možné inštaláciu platformy vykonať doslova jedným klikom.

Nie je to podmienkou, ale jednoduchšie je, ak si registráciu (zabezpečenie) domény aj webhosting podnikateľ zabezpečí u jedného dodávateľa.

Z firiem, ktoré sa venujú registráciám domén a webhostingu, uvádzame napr. websupport.sk, forpsi.sk, yegon.sk, webhouse.sk.

Inštalácia PrestaShopu

Po zabezpečení domény a webhostingu je možné pristúpiť k tretiemu kroku – inštalácii e-shopovej aplikácie – v našom prípade PrestaShopu.

Podrobný postup inštalácie je k dispozícii v téme Pomocníka OBERON Internetový obchod PrestaShop – inštalácia. Upozorňujeme, že pri implementácii e-shopu je potrebné postupovať premyslene, pretože dodatočné zmeny po naplnení databázy stovkami alebo tisíckami produktov môžu byť veľmi problematické.

Inštaláciu PrestaShopu a jeho prepojenie s OBERON-om preto môžete zveriť aj špecializovanej partnerskej firme Roman Ivanič, do ktorej portfólia patrí:

 • implementácia internetového obchodu PrestaShop,
 • správa prepojenia s účtovným systémom OBERON,
 • doplnkové služby (webdizajn, úprava modulov podľa preferencií atď.).

Základné princípy fungovania

Pri zriadení e-shopu a jeho prepojenia s kamennou predajňou je potrebné pamätať na to, že internetový obchod sa správa ako samostatná predajná jednotka – disponuje vlastnou databázou, v ktorej sú uložené tovary a služby s databázou odberateľov a v ktorej prebiehajú špecifické procesy a postupy pri tvorbe a spracovaní objednávok a obchodných prípadov. Podnikateľ tak pracuje s dvomi rozličnými databázami, čo môže značne komplikovať prácu, zneprehľadňovať evidenciu a procesy a viesť k následnej chybovosti.

Z tohto dôvodu je kľúčovým funkčné prepojenie oboch databáz a zabezpečenie synchronizácie údajov medzi nimi tak, aby čo najväčšia miera práce pripadala len na jeden systém (OBERON) a eliminovali sa zásahy v systéme internetového obchodu (PrestaShop). Po implementácii e-shopu, synchronizácii a vykonaní príslušných nastavení sa odporúča vykonávať všetky zmeny týkajúce sa popisov, cien, obrazovej dokumentácie a pod. výhradne v OBERON-e. Ak podnikateľ priamym zásahom do databázy internetového obchodu spôsobí nesúlad (napr. vytvorí skladovú položku priamo v e-shope a nie v OBERON-e), môže to viesť k nesprávnej evidencii skladu.

Nastavenia v OBERON-e

Prvou podmienkou správnej synchronizácie je zapnutie podpory internetového obchodu v OBERON-e v ponuke Servis, Nastavenia programu, Firma, Sklad – v záložke Skladové karty je potrebné začiarknuť pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.

Na skladových kartách pribudne ďalšia záložka Internetový obchod, kde sa nastavujú parametre a údaje, ktoré sa následne po nastavení komunikácie prenášajú do e-shopu (viac informácií k jednotlivým nastaveniam získate v príslušnej téme Pomocníka OBERON).

Kategórie skladových kariet

Z hľadiska internetového obchodu je užitočné aj nastavenie kategórií skladových kariet, ktoré sa tiež exportujú do e-shopu a triedia v ňom tovar do skupín a podskupín (viac informácií o kategóriách skladových kariet v príslušnej téme Pomocníka OBERON).

Obrázky produktov

Dôležitou súčasťou každého e-shopu sú obrázky produktov. Pri práci s obrázkami sa odporúča pridávať ich do OBERON-u, odkiaľ sa následne v rámci synchronizácie prenesú do internetového obchodu. S obrázkami v OBERON-e je možné pracovať priamo na skladovej karte pod tlačidlom Dokumenty a obrázky.

K dispozícii je aj hromadný import obrázkov – v evidencii Knižnica dokumentov a obrázkov (ponuka Firma) je pomocou sprievodcu (tlačidlo Možnosti, Import súborov (skladové karty)) možné obrázky hromadne naimportovať z vybraného adresára a automaticky ich priradiť ku skladovým kartám (tlačidlo Možnosti). Program porovná názov súboru s hodnotou vybraného poľa skladovej karty (napríklad Číslo karty, Čiarový kód). Názov súboru musí na začiatku alebo na konci obsahovať hodnotu poľa skladovej karty (napr. číslo skladovej karty), podľa ktorej sa súbor priradí skladovej karte.

Tu je dôležité skontrolovať, ako je v OBERON-e nastavené ukladanie obrázkov (ponuka Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Prílohy). Pri SQL databázach sa odporúča ukladať obrázky do databázy – potrebné je však dodržiavať obmedzenú veľkosť súborov, aby nedošlo k nadmernému zaplneniu databázy a spomaleniu prenosov.

Spustenie synchronizácie

Po inštalácii PrestaShopu a vykonaní potrebných nastavení je možné prikročiť k prepojeniu oboch systémov a ich synchronizácii, čo sa realizuje v programe OBERON Center. Ten riadi celú komunikáciu medzi OBERON-om a internetovým obchodom.

Ak účtovná jednotka používa viac počítačov, na komunikáciu s e-shopom je potrebné vybrať jeden z nich. Samozrejme, počítač musí byť pripojený k internetu a mal by byť nepretržite spustený (prípadne vždy počas pracovných dní). V opačnom prípade sa nebudú aktualizovať údaje v internetovom obchode a nebude ani možné prijímať objednávky.

Keďže tento počítač bude zabezpečovať všetok tok dát do a z e-shopu, je potrebné, aby disponoval kvalitným pripojením na internet. Najmä pri prvotnom prepojení dôjde k synchronizácii veľkého počtu údajov a dát, preto proces ich prenosu do internetového obchodu môže byť časovo náročný.

Možnosti synchronizácie

Skladové karty

Medzi základné možnosti komunikácie medzi OBERON-om a PrestaShopom patrí export skladových kariet zo skladovej evidencie. K dispozícii je viacero typov exportov (napr. kompletné skladové karty, skladové karty bez obrázkov, alebo len ceny a množstvá) vrátane parametrov, variantov (farby, veľkosti a pod.) a už spomínaných kategórií skladových kariet.

Uvedené exporty sa môžu vykonávať pre všetky alebo len zmenené skladové karty (na ktorých boli od posledného úspešného exportu manuálne zmenené údaje alebo pri ktorých nastal výdaj/príjem).

Do internetového obchodu sa zasiela bežná predajná cena, prípadne je doň možné zaslať aj vybrané ceny z rozšírenej cenotvorby, napr. pre veľkoobchodných partnerov iné ceny (zmluvné, letákové dohody a pod.).

Objednávky

Medzi ďalšie dôležité možnosti synchronizácie patrí import prijatých objednávok s aktualizáciou ich stavov s možnosťou automatickej rezervácie objednaných položiek. Od verzie Júl/2020 pribudlo v evidencii množstvo noviniek a vylepšení na ešte vyšší komfort práce s prijatými objednávkami.

Všetky procesy synchronizácie môžu prebiehať úplne automatizovane. V programe OBERON Center je možné nastaviť časové intervaly, v ktorých sa synchronizácia spustí automaticky bez zásahu obsluhy. Tak sa dá napr. nastaviť, aby sa každých päť minút z internetového obchodu stiahli prijaté objednávky a aktualizoval sa status tých, ktoré sú v procese vybavovania. Podobným spôsobom sa automaticky môžu synchronizovať ceny, pribúdať v e-shope nové skladové karty a pod.

Pripomíname, že po zapnutí synchronizácie sa odporúča všetky zmeny synchronizovaných položiek (zmena cien, pridávanie obrázkov a pod.) vykonávať výhradne v OBERON-e.

Podrobné informácie o možnostiach synchronizácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Ako na úhrady za tovar a jeho doručovanie?

Podobne ako pri zariaďovaní kamennej predajne, aj pri otváraní internetového obchodu je potrebné si celý proces jeho prevádzky vopred premyslieť.

Samotný systém e-shopu štandardne zvláda všetky úrovne manažmentu procesu nákupu – výber tovaru, jeho prezeranie, vloženie do košíka, realizáciu objednávky (vyplnenie údajov, prípadne registráciu zákazníka a odoslanie objednávky predajcovi na spracovanie). Zvýšené nároky na výber podnikateľa sa kladú pri voľbe spôsobov úhrady za tovar a jeho doručovania.

Úhrada za tovar

Neodmysliteľnou súčasťou prevádzkovania internetového obchodu je zabezpečenie úhrady za tovar. Kým pred nástupom pandémie COVID-19 najčastejšie využívaným spôsobom úhrady na Slovensku bola hotovostná platba na dobierku pri prevzatí tovaru, v súčasnosti sa vďaka opatreniam prijatým proti šíreniu nákazy situácia mení. V rámci preventívnych opatrení prijatých kuriérskymi spoločnosťami sa na úhradu dobierky zaviedlo používanie bezhotovostných platieb. Mnohé e-shopy však šli ešte ďalej a zaviedli výlučný spôsob úhrady – prostredníctvom platobnej brány priamo v internetovom obchode.

Platobná brána

Platobná brána predstavuje rozhranie, ktoré zabezpečuje bezpečné a šifrované realizovanie platieb v prostredí webu – či už platobnou kartou, alebo iným spôsobom (prevod z účtu, Google Pay, Apple Pay a pod.).

Z hľadiska nasadenia je vhodné siahnuť po niektorom z univerzálnych riešení ponúkaných špecializovanými firmami, keďže samostatné naprogramovanie platobnej brány je komplikovaná záležitosť. Pri výbere platobnej brány je dôležité si preveriť:

 • kompatibilitu s e-shopovým riešením, resp. prípadnú potrebu programátorských úprav,
 • prijímané meny, akceptované druhy kariet, jazyk,
 • cenu a platobné podmienky (spoplatnená býva tak implementácia platobnej brány, ako aj jednotlivé transakcie – podobne ako pri nasadení platobného terminálu v kamennej predajni).

Na trhu existuje celý rad univerzálnych platobných systémov, napr.:

Vlastné platobné brány ponúkajú aj slovenské banky (Tatrabanka, VÚB a ďalšie) – často aj priamo s modulom na integráciu do PrestaShopu.

Množstvo pripravených platobných brán formou doplnkov ponúka aj samotný PrestaShop: https://addons.prestashop.com/en/482-payment-card-wallet (v zozname sú aj platobné brány slovenských bánk), pričom existujú aj plne lokalizované doplnky pre PrestaShop: https://moduly.prestashop.sk/platobne-brany/.

Doručovanie tovaru

S úhradou za tovar v e-shope úzko súvisí aj výber spôsobu dopravy. Je na každom prevádzkovateľovi internetového obchodu, aké možnosti v závislosti od svojich podmienok zákazníkom ponúkne:

 • služby doručovateľskej spoločnosti – napr. DPD, Geis a iné,
 • služby Slovenskej pošty,
 • vlastný rozvoz/donášku tovaru,
 • osobný odber.

Voľba prepravy má pre obchodníka dôležitosť v tom, aby správne zohľadnil cenu. Samotnú objednávku a jej expedíciu už realizuje v prostredí OBERON-u:

 • z prijatej objednávky sa spracuje výdajka a následne faktúra (v prípade zasielania tovaru), prípadne sa vystaví pokladničný doklad v Pokladnici OBERON (v prípade rozvozu, donášky či osobného odberu),
 • tovar sa po zabalení s priloženými dokumentmi pripraví na odovzdanie kuriérovi.

Na tomto mieste pripomíname možnosti OBERON-u v oblasti tlače adresných štítkov v Knihe pohľadávok (ponuka Fakturácia). Tu je možné vyfiltrovať vystavené faktúry za daný deň a vytlačiť štítky s adresami zákazníkov, ktoré možno použiť pri distribúcii tovaru.

V prípade hromadného zasielania balíkov je možné využiť aj špecializovaný systém Chameleoon na prepojenie OBERON-u priamo s objednávkovými systémami kuriérskych služieb.

Legislatívny rámec

Predaj tovaru či služieb v on-line v priestore má svoje špecifiká. Tento segment obchodu sa búrlivo vyvíja, na čo sa snažia reagovať aj legislatívne normy.

Okrem predpisov a pravidiel platných pre obchody všeobecne (zverejnenie obchodných a reklamačných podmienok a pod.) sa internetových obchodov týkajú aj špecifické nariadenia. Najdiskutovanejším a najznámejším z nich je možnosť zákazníka do 14 dní odstúpiť od zmluvy s nárokom na bezplatné vrátenie tovaru zakúpeného v e-shope.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa každý podnikateľ pred otvorením internetového obchodu oboznámil s platnou legislatívou a prijal opatrenia na jej dodržiavanie.

Nie je ambíciou tohto článku podrobne sa venovať všetkým právnym predpisom. Na sprehľadnenie on-line biznis priestoru a uľahčenie internetového obchodovania tak pre predávajúcich, ako aj kupujúcich vznikli špecializované združenia a firmy poskytujúce rôzne formy konzultácií, poradenstva, auditov a certifikácií osvedčujúcich dôveryhodnosť internetových obchodov. Na stránkach týchto spoločností sú dostupné aj legislatívne podklady či vzorové riešenia najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov. Ako príklad uvádzame dva užitočné zdroje informácií:

GDPR

Pri prevádzkovaní internetového obchodu je zvlášť dôležité dbať na kybernetickú bezpečnosť celého e-shopu a dát. Potrebné je to najmä s ohľadom na platné ustanovenia nariadenia GDPR na ochranu osobných údajov, keďže pri nakupovaní v on-line priestore dochádza k zhromažďovaniu a ukladaniu súkromných údajov zákazníkov (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje).

Z tohto dôvodu odporúčame pred spustením ostrej prevádzky internetového obchodu dôkladne analyzovať a nastaviť všetky postupy v narábaní s osobnými údajmi a ich zabezpečením pred zneužitím v každom kroku procesu nákupu – od registrácie až po úhradu za tovar. Iba tak sa dá vyhnúť prípadným vysokým pokutám, ktoré môžu byť pre menšie obchody neraz likvidačné.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku