Nový typ bezhotovostnej platby

Pokladnica OBERON umožňuje rôzne spôsoby zaevidovania pokladničných dokladov (hotovostná platba, platobná karta, vnútorné zúčtovanie atď.). Na zaevidovanie pokladničného dokladu konkrétnym spôsobom je potrebné v systéme OBERON definovať osobitný typ platby. O tom, akým spôsobom sa doklad zaeviduje, rozhoduje obsluha v momente tlače dokladu (kláves F12 – Tlač dokladu pri predaji na pokladnici). Vtedy sa zobrazí formulár na výber spôsobu platby, ktorým sa doklad zaeviduje. Vo verzii systému OBERON Január/2022 pribudol v Pokladnici OBERON nový typ platby (platidla) – Daňový doklad – iná bezhotovostná platba. Čo tento nový typ platby predstavuje a na čo je určený – odpovede na tieto i ďalšie otázky prinášame v nasledujúcom stručnom prehľade.

Obrázok č. 1: Typ platby Daňový doklad – iná bezhotovostná platba

O čo ide?

Na bezhotovostné platby v systéme OBERON bol dosiaľ určený typ platby Daňový doklad – platobná karta. Pre bezhotovostné úhrady, ktoré nepredstavujú platbu kartou (napr. prostredníctvom platobnej brány) však bol nepoužiteľný. Po výbere tohto typu platby systém OBERON zasielal pokyn platobnému terminálu na vykonanie platobnej transakcie, čo bolo nevyhovujúce. Z tohto dôvodu sa zaviedol nový typ platby Daňový doklad – iná bezhotovostná platba. Pri tomto type platby sa už pri úhrade platobný terminál nepoužíva.

Obrázok č. 2: Obraty pokladnice podľa typov platieb

Využitie

Nový typ platby je možné použiť v prípade, že sa otvorený účet (doklad) uhrádza inou bezhotovostnou platbou ako platobnou kartou. Štandardne ide o platby platobnou bránou. Typickým príkladom sú donáškové služby typu Bistro.sk.

Benefitom rozčlenenia bezhotovostných platieb v OBERON-e je aj zvýšenie prehľadu pri účtovaní pokladničných dokladov.

Obrázok č. 3: Záznam v knihe tržieb

Ďalšie informácie získate v Pomocníku OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB