Cenové ponuky – prehľad výnosov a surovín

fakturaOrganizujete svadby, konferencie, školenia či iné spoločenské udalosti? Pri týchto udalostiach je potrebné zabezpečiť či už výzdobu miestností, personál, hudbu, ale aj naplánovanie občerstvenia vo forme nápojov a jedla.

Ako organizátor spoločenskej udalosti najskôr pripravujete cenovú ponuku pre zákazníka – tu Vás samozrejme zaujíma Váš potenciálny výnos (zisk) z danej akcie. OBERON je možné využívať aj na tvorbu cenových ponúk, ktoré Vám dajú odpoveď nielen na zisk, ale aj na spotrebu surovín potrebných na zhotovenie jedál.

Vytvorenie cenovej ponuky

  • Ponuky sa vytvárajú a evidujú v evidencii Objednávky prijaté (ponuka Fakturácia). Ak zákazníka oslovíte s ponukou, ponuku je možné zmeniť na záväznú objednávku. Vytvorená ponuka zobrazuje tak predajné, ako aj obstarávacie ceny. V tlačovom výstupe Objednávka prijatá (podrobný rozbor) je vyčíslená aj obstarávacia cena surovín, aj zisk (navýšenie).
  • Na zabezpečenie priestorov je možné v Grafickom prehľade poskytovaných služieb (ponuka Hotel) zaevidovať rezerváciu priestorov.

Aké suroviny je potrebné nakúpiť?

Tlačový výstup Objednávka prijatá (podrobný rozbor) poskytuje informácie o surovinách, ktoré sú na sklade, a ktoré je potrebné nakúpiť.

Objednávka prijatá
Viac spoločenských udalostí v krátkom časovom slede?

Ak organizujete viac spoločenských udalostí za sebou, nákup surovín je možné realizovať hromadne. V zozname prijatých objednávok je možné označiť objednávky (spoločenské udalosti), pre ktoré chcete realizovať hromadný nákup. Tlačový výstup Objednávka prijatá (podrobný rozbor) [len označené] poskytuje súhrnné informácie o surovinách, ktoré je potrebné zakúpiť (pre všetky označené udalosti).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB