Cenník – licencie pre jednu firmu – test

Licencia pre jednu firmu predstavuje bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišuje niekoľko typov licencií: Mini, Štandard, Profi. Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií sú k dispozícii na stránke Porovnanie typov licencií.

Licencia pre firmu

0 €

0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €

0 €

0 €

Cena za súčasne prihlásených používateľov

Do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do mobilných aplikácií ASTON a LUKUL - nielen mobilný čašník. Ak má napr. účtovná jednotka troch používateľov, ktorí súčasne pracujú na troch počítačoch a okrem toho ešte dvoch ďalších používateľov, ktorí v tom istom čase pracujú s aplikáciou LUKUL, potrebuje licenciu na 5 používateľov.

Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nefakturuje celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z typu licencie Mini na Štandard sa neplatí plná suma za typ licencie Štandard, ale len rozdiel, ktorý zostane po odrátaní sumy za typ licencie Mini zo sumy za typ licencie Štandard).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Licencia pre pobočku

Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála (firma). Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníku OBERON.

Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky. Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek.

Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Cenník je platný od 01.12.2022. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.