Cenník – licencie pre jednu firmu

Licencia pre jednu firmu predstavuje bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišuje niekoľko typov licencií: Mini, Štandard, Profi. Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií sú k dispozícii na stránke Porovnanie typov licencií.

Licencia pre firmu

Základná cena

70 €


0

0

0

0

0

Cena za moduly:

0


Licencia na počet používateľov v sieti sa vzťahuje len na počet používateľov, ktorí sú do danej firmy/databázy prihlásení súčasne (t. j. v rovnakom čase), nie na celkový počet používateľov v danej firme. Napr. ak má firma 15 používateľov, ale z toho naraz (v jednom čase) v OBERON-e pracujú len 5, stačí si zakúpiť licenciu len na týchto 5 používateľov.

Cena za používateľov:

0


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH):

0

Cena za súčasne prihlásených používateľov

Do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do mobilných aplikácií ASTON a LUKUL - nielen mobilný čašník. Ak má napr. účtovná jednotka troch používateľov, ktorí súčasne pracujú na troch počítačoch a okrem toho ešte dvoch ďalších používateľov, ktorí v tom istom čase pracujú s aplikáciou LUKUL, potrebuje licenciu na 5 používateľov.

Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nefakturuje celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z typu licencie Mini na Štandard sa neplatí plná suma za typ licencie Štandard, ale len rozdiel, ktorý zostane po odrátaní sumy za typ licencie Mini zo sumy za typ licencie Štandard).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Licencia pre pobočku

Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála (firma). Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníku OBERON.

Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky. Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek.

Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Cenník – licencie pre jednu firmu je platný od 01.12.2022. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.

Cenník – ostatné

OBERON Link

Po zaregistrovaní je služba OBERON Link dostupná 30 dní zdarma (free trial). Po tomto skúšobnom období je služba spoplatnená sumou 5 € s DPH/mesiac. Pri platbe vopred na obdobie 12 mesiacov je cena za službu 50 € s DPH.

Uvádzacia akcia: Do 30.11.2024 možno službu OBERON Link využívať zdarma.

Cenník – ostatné je platný od 01.12.2024.