Cenník – licencie pre jednu firmu

Licencia pre jednu firmu predstavuje bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch). V rámci tohto druhu licencie sa rozlišuje niekoľko typov licencií: Mini, Štandard, Profi. Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií sú k dispozícii na stránke Porovnanie typov licencií.

Licencia pre firmu

Základná cena

50 €


{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

Cena za moduly: {math_result} €


Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčasne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovoľný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje, nie je nijako obmedzený.

Cena za používateľov: {math_result} €


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH)

{math_result} €

Licencia pre pobočku

Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála (firma). Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníkovi OBERON.

Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa vlastných potrieb danej pobočky. Pre pobočky možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu:

  • zľava 50 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre prvých päť pobočiek)
  • zľava 70 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre šiestu a ďalšie pobočky)

Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nefakturuje celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z typu licencie Mini na Štandard sa neplatí plná suma za typ licencie Štandard, ale len rozdiel, ktorý zostane po odrátaní sumy za typ licencie Mini zo sumy za typ licencie Štandard).

Pri rozširovaní licencie (napr. z Mini na Štandard) sa rozšírenie udeľuje len na licenciu, ktorej rozšírenie požadujete. V žiadnom prípade nemažte ostatné licencie, tie ostanú bezo zmeny (po prípadnom vymazaní nebudú nanovo aktivované).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Cenník je platný od 01.12.2018. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.