Cenník – multilicencie

Multilicencia predstavuje špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem. Zakupuje sa pre tieto moduly (jednotlivo alebo spolu):

  • Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché),
  • Mzdy a dochádzka.

Multilicencie sú určené predovšetkým pre hromadné spracovanie veľkého počtu malých firiem, preto majú obmedzenie v účtovníctve na počet zápisov (od 11.12.2023 v peňažnom denníku do 5 000, v účtovnom denníku do 10 000), počet spracovaných miezd za rok (do 240) a počet pracovníkov v dochádzke za mesiac (do 20). Ak chcete pracovať s väčším počtom záznamov, využite pre takúto firmu možnosť objednania licencie pre jednu firmu bez obmedzenia počtu zápisov.

Hardvérový kľúč

  • Multilicencia je uložená na hardvérovom kľúči, ktorý sa dodáva vo forme USB disku (USB kľúča) a zakupuje sa jednorazovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie.
  • Multilicencia je prenosná do ďalšieho počítača pomocou hardvérového kľúča. Pri presunutí hardvérového kľúča do ďalšieho počítača sa však stráca možnosť pracovať s účtovnými údajmi na pôvodnom počítači (multilicencia sa nachádza na hardvérovom kľúči).
  • Ak sa prenesú účtovné údaje do iného počítača bez hardvérového kľúča, nebudú obsahovať licenciu a už nebude možné do týchto údajov pridávať ďalšie záznamy (údaje však bude možné prezerať).

Zvýhodnená cena

  • Zvýhodnená cena 300 € za multilicenciu pre Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) a Mzdy a dochádzka súčasne platí v prípade, že sa multilicencie objednajú naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.

Multilicencie pre viaceré firmy


0

0

0


Cena za ročnú multilicenciu celkom (s DPH)

0

Cenník je platný od 01.12.2022. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.