Cenník – multilicencie

Multilicencia predstavuje špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem. Zakupuje sa pre tieto moduly (jednotlivo alebo spolu): Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché), Mzdy a dochádzka. Multilicencia je uložená na hardvérovom kľúči, ktorý sa dodáva vo forme USB disku (USB kľúča) a zakupuje sa jednorazovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie.

  • Multilicencia je prenosná do ďalšieho počítača pomocou hardvérového kľúča. Pri presunutí hardvérového kľúča do ďalšieho počítača sa však stráca možnosť pracovať s účtovnými údajmi na pôvodnom počítači (multilicencia sa nachádza na hardvérovom kľúči).
  • Ak sa prenesú účtovné údaje do iného počítača bez hardvérového kľúča, nebudú obsahovať licenciu a už nebude možné do týchto údajov pridávať ďalšie záznamy (údaje však bude možné prezerať).
  • Zvýhodnená cena 300 € za multilicenciu pre Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) a Mzdy a dochádzka súčasne platí v prípade, že sa multilicencie objednajú naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.

Multilicencie (pre účtovné firmy)

Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché)

175 €

Mzdy a dochádzka

175 €

Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) + Mzdy a dochádzka

300 €

Hardvérový kľúč

10 €

Cenník je platný od 01.12.2022. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.