Porovnanie typov licencií

OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií:

  1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch).
  2. Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem.

V rámci  licencie pre jednu firmu sa rozlišuje niekoľkotypov licencií: Mini, Štandard a Profi. Každý z týchto typov licencie pre jednu firmupresne špecifikovaný rozsah, v ktorom je možné systém OBERON používať (počet záznamov v jednotlivých evidenciách za jeden kalendárny rok, počet vytlačených pokladničných dokladov za jeden deň a pod.). Tomuto rozsahu je prispôsobená aj cena za daný typ licencie. Pred kúpou licencie OBERON je potrebné sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií a vybrať si ten, ktorý zodpovedá požiadavkám účtovnej jednotky.

Nasledujúci prehľad obsahuje len hlavné rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií. Podrobný prehľad je k dispozícii v príslušnej téme Pomocníka OBERON.

Rozsah jednotlivých typov licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Modul Účtovníctvo

Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Počet zápisov v účtovnom denníku 100 1 000 10 000
 Počet zápisov v peňažnom denníku 100 1 000 10 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 Kniha evidencie DPH
 Aplikácia QeeR skener

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Počet skladov
 Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch) 100 1 000 10 000
 Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov) 100 10 000 100 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000
 Evidencia výrobných a sériových čísel
 Výdajky, príjemky, objednávky
 Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc 100
 Celkový počet pokladničných dokladov 100
 Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON  2/deň
 Prepojenie s internetovým obchodom
 Komunikácia s hardvérovými zariadeniami
 Systém bonovacích monitorov
 Aplikácia ASTON (potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov)
 Aplikácia LUKUL (potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov)

Modul Mzdy a dochádzka

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Počet pracovníkov v evidencii
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok 3* 72 240
 Priemerný počet pracovníkov/mesiac 0 6 20
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) 3 6 20
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) 3 6 20
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000
* V mesiacoch január, február a marec nie je možné spracovávať bez licencie.

Modul Hotelová recepcia

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Počet izieb 2 8 25
 Počet zápisov v knihe rezervácií 10
 Počet zápisov v knihe ubytovaných 10
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000
 Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov
 On-line rezervačný formulár ubytovania
 Hotel on-line check-in
 Prehľad poskytovaných služieb
 Podpora čítačky dokladov

Modul CRM a registratúra

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet úloh a udalostí102501 000
 Evidencia reklamácií a servisu102501 000
 Počet záznamov v registratúrnom denníku105002 000
 Hromadné správy (kampane)

Ostatné evidencie a funkcie

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet spracovávaných firiem111
 Všetky ostatné evidencie
 Modul Evidencia vozidiel
 Program Editor tlačových výstupov
 OBERON Web
 Sieťová prevádzka
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov
 Transport údajov
 Služba Vzdialená pomoc
 Automatické notifikácie
 Automatická aktualizácia
 Aktualizácia cez internet