Porovnanie typov licencií

Licencie OBERON sa delia na jednotlivé typy. Každý z týchto typov má presne špecifikovaný rozsah, v akom je možné systém OBERON používať (počet záznamov v jednotlivých evidenciách za jeden kalendárny rok, počet vytlačených pokladničných dokladov za jeden deň a pod.). Tomuto rozsahu je prispôsobená aj cena za daný typ licencie. Pred kúpou licencie OBERON je potrebné sa oboznámiť s rozdielmi medzi jednotlivými typmi licencií a vybrať si ten, ktorý zodpovedá požiadavkám účtovnej jednotky.

Nasledujúci prehľad obsahuje len hlavné rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií. Podrobný prehľad je k dispozícii v príslušnej téme Pomocníka OBERON.

Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Modul Účtovníctvo

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Zápisy v účtovnom denníku1001 00010 000
 Zápisy v peňažnom denníku1001 00010 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok1 000
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 Kniha evidencia DPH
 Aplikácia QeeR skener

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet skladov
 Počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch)1001 00010 000
 Počet skladových pohybov (príjmov a výdajov)10010 000100 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok1 000
 Evidencia výrobných a sériových čísel
 Výdajky, príjemky, objednávky
 Počet prečítaných PLU z registračných pokladníc100
 Celkový počet pokladničných dokladov100
 Počet pokladničných dokladov v Pokladnici OBERON 2/deň
 Prepojenie s internetovým obchodom
 Komunikácia s hardvérovými zariadeniami
 Systém bonovacích monitorov
 Aplikácia ASTON
 Aplikácia LUKUL (potrebné zakúpiť licencie na príslušný počet používateľov)

Modul Mzdy a dochádzka

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet pracovníkov v evidencii
 Maximálny počet spracovaných miezd/rok3*72240
 Priemerný počet pracovníkov/rok0620
 Počet zápisov v knihe pohľadávok1 000
 Dochádzka - generovanie pracovného plánu
(pracovníkov za mesiac)
3620
 Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov
(pracovníkov za mesiac)
3620
 Všetky ostatné evidencie
 Sieťová verzia
 Počet spracovávaných firiem111
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov

* - V mesiacoch január, február a marec nie je možné spracovávať bez licencie.

Modul CRM a registratúra

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet záznamov v registratúrnom denníku105002 000
 Počet úloh a udalostí - CRM102501 000
 Evidencia reklamácií a servisu102501 000
 Posielanie SMS správ

Modul Hotelová recepcia

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Počet izieb2825
 Počet zápisov v knihe rezervácií10
 Počet zápisov v knihe ubytovaných10
 Počet zápisov v knihe pohľadávok1 000
 Prepojenie s manažérom rezervačných kanálov
 On-line rezervačný formulár ubytovania
Prehľad poskytovaných služieb

Ostatné evidencie a funkcie

 Typ licencie
 Kniha alebo funkciaBez licencieMiniŠtandardProfi
 Transport údajov
 Modul Evidencia vozidiel
 Program Editor tlačových výstupov
 Počet spracovávaných firiem111
 Prenositeľnosť údajov do iných počítačov
 Všetky ostatné evidencie
 Služba Vzdialená pomoc
 Aktualizácia programov cez internet
 Automatická aktualizácia