Zľava na licencie – JASPIS

Firma EXALOGIC aktuálne ponúka zľavu na nákup licencií pre absolventov kurzu účtovníctva organizovaného agentúrou JASPIS, a to podľa nasledujúcich podmienok:

Podmienky získania zľavy

1. Táto zľavová akcia sa vzťahuje na licenciu MULTI pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (nie mzdy) programu OBERON - Agenda firmy.

2. Uplatniť zľavu možno len pri objednaní licencie pre účtovnú jednotku, ktorá ešte nie je zákazníkom firmy EXALOGIC a doteraz žiadnu licenciu na OBERON nezakupovala.

3. Zľava platí len pri prvom zakúpení licencie na vybrané účtovné obdobie (kalendárny rok) a nie na opakované predĺženie licencie.

4. Výška zľavy je 100,- € oproti cenníkovej cene licencie, t. j. cena po zľave je 50,- € (150 - 100) za licenciu. K tomu je potrebné prirátať poplatok za hardvérový kľúč vo výške 10,- €.

5. Uplatniť zľavu možno len po preukázaní absolvovania kurzu účtovníctva organizovaného agentúrou JASPIS (napr. zaslaním kópie certifikátu účastníka o absolvovaní kurzu) na adresu obchod@exalogic.sk, a to najneskôr do 60 dní od absolvovania kurzu.

Licencia MULTI umožňuje účtovať neobmedzený počet malých firiem (účtovných jednotiek) v systéme podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Malou firmou sa rozumie účtovná jednotka s počtom maximálne 5000 zápisov v podvojnom alebo 2000 zápisov v jednoduchom účtovníctve v jednom kalendárnom roku.