Každý virtuálny počítač je možné prepnúť do tzv. Coherence mode, v ktorom samotné okno nie je viditeľné a používateľ vidí len aplikácie