Menu Windows 10 v Coherence mode ako súčasť ponuky macOS