Po pripojení hardvéru k počítaču (napr. fiškálnej tlačiarne) si používateľ vyberá, v ktorom systéme chce dané zariadenie použiť