Čo sa udialo na stretnutí zmluvných partnerov?

Dňa 30.11.2017 sa konalo každoročné stretnutie zmluvných partnerov, ktorí zabezpečujú servis a podporu používateľom OBERON-u. Stretnutia sa konajú dvakrát do roka. Na tomto poslednom boli predstavené najmä tieto témy:

 • Evidencia reklamácií a servisu – umožňuje evidovať a riadiť všetky činnosti súvisiace s reklamáciami a predzáručným, záručným, či pozáručným servisom v ľubovoľnom podnikateľskom odbore.
 • Systém bonovacích monitorov (Kitchen Display System KDS) – umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly). Obsluha v kuchyni môže poradie jednotlivých objednávok meniť. Na ovládanie monitora a nastavenie príznakov prípravy jedla a jeho vynesenia sa používa ďalší tablet alebo dotykový monitor. Systém bonovacích monitorov je určený pre fast foody a reštaurácie.
 • Evidencia dochádzky – umožňuje:
  – plánovanie pracovných zmien, dovoleniek,
  – evidenciu príchodov a odchodov (dochádzkové terminály),
  – spracovanie dochádzky ako podklad pre mzdy,
  – automatické spracovanie miezd podľa podkladov.
 • Nové doplnky EDITEL, Superfaktúra, NEXTIS – import dokladov (faktúr) od iných dodávateľov do OBERON-u, viac informácií v téme Import dokladov od dodávateľov.
 • Mobilný čašník od firmy A3 Soft – aplikácia umožňuje obsluhe použiť Android zariadenie ako mobilného čašníka na objednanie nápojov a jedál. Umožňuje:
  – automatický prenos čiastky pri platbe kartou do terminálu,
  – kombinované platby (hotovosť/karta/poukážka),
  – akceptáciu elektronických stravných lístkov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB