Daňové priznanie k dani z motorového vozidla od 1.1.2016

Post_dan_priznanie_dph_vozidla_vozidlo_thumbOd 1.1.2016 nastali zmeny v legislatíve (Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel) v rámci výpočtu tzv. cestnej dane (daňové priznanie k dani z motorového vozidla). Podnikatelia už nebudú platiť paušálne stanovenú daň, o výške rozhoduje aj vek a ekologickosť vozidla.

V tomto článku sú stručne popísané hlavné zmeny a postup ako vytvoriť výkaz pre priznanie v OBERON-e. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je možné v OBERON-e vytvoriť aj bez akejkoľvek licencie a to na ľubovoľný počet vozidiel, pretože modul Vozidlá je možné používať zdarma.

Obsah:

 1. Kto platí daň

 2. Kedy a kde sa platí daň

 3. Preddavky

 4. Ako vytvoriť výkaz pre priznanie v OBERON-e

1. Kto platí daň?

 • fyzické a právnické osoby, zapísané ako držiteľ v osvedčení o evidencii vozidla

 • pre vozidlá kategórie M, N, O, L

 • vozidlá evidované v Slovenskej republike

 • vozidlá používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

2. Kedy a kde sa platí daň?

Povinnosť je podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31. januára (v roku 2016 do 1.februára, pretože 31.január 2016 je nedeľa). Fyzické a právnické osoby majú povinnosť platiť daň na daňový úrad, kde má daný subjekt sídlo, alebo trvalý pobyt. Doteraz daň platili tam, kde je evidované vozidlo. Platobné údaje sú uvedené na stránke finančnej správy.

3. Preddavky

Daňovník má povinnosť platiť preddavky pri týchto predpokladaných výškach dane:

 • do 700 euro – daňovník preddavky na daň neplatí

 • 700 eur až 8 300 euro – daňovník platí štvrťročné preddavky na daň

 • 8 300 euro a viac – daňovník platí mesačné preddavky na daň

4. Ako vytvoriť daňové priznanie v OBERON-e

Pre vytvorenie priznania je potrebné mať nainštalovanú minimálne verziu Január/2016 Beta1 alebo novšiu.

1. Vozidlo – v evidencii Vozidlá musí byť k danému vozidlu vyplnené:

 • záložka Základné údaje počet náprav, kategória, druh, objem, výkon
 • záložka Rozšírené – dátum prvej evidencie vozidla (dostupné len od verzie Január/2016)
 • záložka Spotreba – Primárne PHL (druh paliva), zadaná spotreba podľa normy EU v litroch (mesto/mimo mesto)

 

2. Výkaz – Daňové priznanie k dani motorových vozidiel je dostupné v ponuke Firma/Priznania a výkazy

Post_dan_priznanie_dph_vozidla_evidencia

3. Sprievodca vytvorením daňového priznania

 • Pre zobrazenie a tlač daňového priznania je potrebné, aby na Vašom počítači bol nainštalovaný program eDane/Java.
 • V poslednom kroku Sprievodca automaticky otvorí exportovaný XML ako daňové priznanie v programe eDane/Java.
 • Nakoľko je problém s automatickým otvorením priznania na strane programu eDane/Java, je potrebné po spustení programu eDane/Java v ponuke Daňové dokumenty/Daň z motorových vozidiel vybrať položku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015, 2016 (platné od 1.1.2015).

Podrobnejšie informácie k tejto téme a sadzby dane nájdete na stránke Finančnej správy.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB