Daňové priznanie si môžete odložiť

icon_peciatkaNestíhate podať daňové priznanie do konca marca? Termín podania si môžete predĺžiť. Odloženie priznania neraz znamená aj ušetrenia finančných prostriedkov. Prečítajte si akým spôsobom odklad vybaviť, pre koho je to výhodné alebo nevýhodné, aké sú termíny, atď. Vzory oznámenia nájdete na konci článku.

Pre koho je odklad výhodný?

  • Živnostníkom, ktorí začali podnikať v roku 2016 – od júla by mali začať platiť odvody, ak si priznanie odložia, odvody začnú platiť až o 3 mesiace – prvé odvody musia zaplatiť až do 8.10.2017.
  • Živnostníkom, ktorí už platia odvody, avšak tie odvody sú nižšie ako novo vypočítané (zásadnejšie sa zvýšil príjem).
  • Firme, ktorej vychádza platiť vyššiu daň z príjmu alebo jej hrozí platenie preddavkov na daň

Ako si predĺžiť lehotu?

Ak si chcete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, musíte túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 31.3.2017. Správcovi dane len oznamujete predĺženie lehoty, teda nie je potrebné čakať na vyjadrenie alebo schválenie predĺženej lehoty. Lehota sa vám automaticky podľa oznámenia predĺži o najviac 3 mesiace (do 30.6.2017) alebo až od 6 mesiacov (do 30.9.2017) ak máte príjmy zo zahraničia. Do tohto dátumu musíte zaplatiť aj daň.

Odklad daňového priznania môžete podať osobne alebo poštou na miestne príslušnom daňovom úrade. Ak máte možnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky, môžete oznámenie poslať cez portál daňovej správy (formou Všeobecného podania).

Podanie na Finančnej správe

Vzory tlačív pre oznámenie odkladu DP

Vzor oznámenia na odklad nemá predpísaný vzor, môžete použiť náš. O odklade neinformujete už žiadne inštitúcie (Sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne), finančná správa to urobí za vás.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Vzor tlačiva Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie DP – Fyzická osoba

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Vzor tlačiva Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie DP – Právnická osoba

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB