DOZSA – riešenie v cloude

Hlavným predmetom činnosti firmy DOZSA, s. r. o., je distribúcia značkového alkoholu (širokej ponuky liehovín a vín) a predaj doplnkového sortimentu. Tri distribučné strediská schopné pokryť dodávky na území celého Slovenska do 48 hodín si vyžadujú sieť obchodných zástupcov s neustálym prístupom do databázy. Neodmysliteľnou je tvorba akciových letákov na základe dohôd s producentmi alkoholu a možnosti rozšírenej cenotvorby. To všetko pre firmu DOZSA, s. r. o. už takmer 15 rokov so svojimi možnosťami zabezpečuje systém OBERON.

 

„Pred rokmi naši „obchoďáci“ používali na zber objednávok malé PDA-čka. V súčasnosti používajú mininotebooky, pretože databázu máme umiestnenú v centrálnom cloude. Toto riešenie nám umožňuje prepojiť tri veľké prevádzky v troch mestách v rôznych kútoch Slovenska. Pri našom predaji aktívne používame tvorbu akciových letákov, bez ktorých by sme v súčasnej náročnej konkurencii už neobstáli. Z tohto dôvodu  sú pre nás životne dôležité rozsiahle možnosti cenotvorby.“

Prínosy OBERON-u pre firmu DOZSA, s. r. o.:

  1. Prepojenie distribučných stredísk v troch mestách v rôznych regiónoch Slovenska cloudovým riešením.
  2. Letákové dohody s výrobcami alkoholu a tvorba akciových letákov a rozsiahle možnosti cenotvorby (zmluvné ceny).
  3. Zber objednávok po celom území Slovenska obchodnými zástupcami.

EXALOGIC, 01/2018