Kategória

Čítačky dokladov

Propagačné video - čítačky dokladov Access OCR315e a XTIOT XTZ62E pre hotelové recepcie. Dátum vydania: 17.02.2020
Viac

CRM a registratúra

Propagačné video modulu CRM a registratúra. Dátum vydania: 02.06.2020
Viac

Hotelová recepcia

Propagačné video modulu Hotelová recepcia. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Mzdy a dochádzka

Propagačné video modulu Mzdy a dochádzka. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Pokladnica OBERON

Propagačné video modulu Pokladnica OBERON. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Skladová evidencia

Propagačné video modulu Skladová evidencia. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Účtovníctvo

Propagačné video modulu Účtovníctvo. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

OBERON – Agenda firmy

Propagačné video účtovného systému OBERON - Agenda firmy. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Návod na použitie – Access OCR31x

Návod na použitie čítačky dokladov Access OCR31x. Dátum vydania: 06.02.2020
Viac

Manuál na aktualizáciu firmvéru pre XTIOT XTZ62B

Manuál na aktualizáciu firmvéru čítačky dokladov XTIOT XTZ62B. Dátum vydania: 07.09.2023
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.