UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

Kategória

XSLT šablóny do formátu Excel XML 2003

Vzorová transformačná šablóna pre XML komunikáciu, ktorá vykoná transformáciu položiek jednej prijatej faktúry do formátu Excel XML 2003. Dátum vydania: 13.06.2012 Transformačné šablóny…
Viac

XSLT šablóny do formátu HTML

Vzorové transformačné šablóny XML komunikácie na prehľadné zobrazenie údajov vo formáte HTML. Dátum vydania: 12.06.2012
Viac

XSLT šablóny pre formát CSV

Vzorové transformačné šablóny pre XML komunikáciu - na import a export údajov do súborov vo formáte CSV. Dátum vydania: 14.11.2013 Kompilované dňa: 14.11.2012
Viac

XML komunikácia – XML schémy OBERON

Vzory natívnych XML štruktúr na import údajov do systému OBERON s popisom jednotlivých položiek. Dátum vydania: 28.07.2020
Viac

XSLT šablóny z XML do XML

Vzorové transformačné šablóny pre XML komunikáciu z natívneho XML formátu OBERON do iného XML formátu. Dátum vydania: 13.06.2012
Viac

PrestaShop – export databázy do XML

Archív obsahujúci modul pre PrestaShop (ver. 1.6.x, 1.7.x) na export údajov do formátu XML s možnosťou importu do systému OBERON. Verzia: 1.1.2 Dátum…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.