Kategória

XSLT šablóny do formátu Excel XML 2003

Vzorová transformačná šablóna pre XML komunikáciu, ktorá vykoná transformáciu položiek jednej prijatej faktúry do formátu Excel XML 2003. Dátum vydania: 13.06.2012 Transformačné šablóny…
Viac

XSLT šablóny do formátu HTML

Vzorové transformačné šablóny XML komunikácie na prehľadné zobrazenie údajov vo formáte HTML. Dátum vydania: 12.06.2012
Viac

XSLT šablóny pre formát CSV

Vzorové transformačné šablóny pre XML komunikáciu - na import a export údajov do súborov vo formáte CSV. Dátum vydania: 14.11.2013 Kompilované dňa: 14.11.2012
Viac

XML komunikácia – XML schémy OBERON

Vzory natívnych XML štruktúr na import údajov do systému OBERON s popisom jednotlivých položiek. Dátum vydania: 28.07.2020
Viac

XSLT šablóny z XML do XML

Vzorové transformačné šablóny pre XML komunikáciu z natívneho XML formátu OBERON do iného XML formátu. Dátum vydania: 13.06.2012
Viac

PrestaShop – export databázy do XML

Archív obsahujúci modul pre PrestaShop (ver. 1.6.x, 1.7.x) na export údajov do formátu XML s možnosťou importu do systému OBERON. Verzia: 1.1.2 Dátum…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.