eKasa – aktuálne informácie

Situácia ohľadom zavádzania projektu eKasa sa prudko vyvíja a prináša neraz aj celkom nečakané zvraty. Aby sme našim používateľom mohli poskytovať vždy najnovšie informácie, rozhodli sme sa zriadiť túto podstránku, kde budeme zverejňovať priebežne aktualizované správy týkajúce sa systému eKasa (dátum a čas poslednej aktualizácie je uvedený na konci podstránky).

Sem presúvame aj priebežne aktualizované tabuľky s prehľadom tých zariadení, o podpore ktorých uvažujeme, resp. ktoré už podporujeme (aktualizácia tabuliek v článku eKasa krátko pred spustením k dátumu 10.06.2019 končí).

Ktoré zariadenia získali certifikát?

Aktuálny Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk vydaný finančnou správou nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Fiškálne tlačiarne (moduly)

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
V procese certifikácie
(predpokladaná cena s tlačiarňou EPSON TM-T20II: 300,- EUR s DPH).
FiskalPRO VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
FiskalPRO A8
A3 Soft
Bratislava
Momentálne nepodporované, nie je vylúčená implementácia v budúcnosti.
Diebold Nixdorf eKasa
Diebold Nixdorf
Bratislava
Pracuje sa na implementácii.
Easy-Pos.eKasa
S.A.
Bratislava
Zariadenie implementované vo verzii Júl/2019.
VAROS eFT4000, eFT5000
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Vybrané na implementáciu, čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
Pegas FM-06
eKasa
Pegassino Printer
BOWA
Bratislava
Pracuje sa na implementácii.
EFox-T Elcom RP80 ELCOM
Prešov
Vybrané na implementáciu, čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
EURO 50/o Mini ELCOM
Prešov
Zariadenie implementované vo verzii Júl/2019 s podporou off-line aj on-line režimu (4.7.2019 o 15:00 firma ELCOM uvoľnila nový softvér pre pokladnice s procesorom 512kB).
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
EURO 150/o Flexy ELCOM
Prešov
Zariadenie implementované vo verzii Júl/2019 s podporou off-line aj on-line režimu (3.7.2019 o 16:00 firma ELCOM uvoľnila nový softvér pre pokladnice Euro-150 STD, BAT s procesorom 1MB a 512kB).
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.

Stav zavádzania systému eKasa

Dňa 19.06.2019 Národná rada SR schválila odklad povinného nábehu na systém eKasa do 31.12.2019. Podľa aktuálnych štatistík k projektu eKasa na stránke finančnej správy bolo k 06.08.2019 k systému eKasa finančnej správy pripojených 51 346 on-line registračných pokladníc, čo predstavuje necelých 21,5 % všetkých registračných pokladníc.

Aby podnikatelia nedostali pokutu za omeškanie zavedenia on-line registračných pokladníc, stačí splniť len jednu podmienku:

  • do 30.06.2019 požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Tí používatelia, ktorí využili prechod na VRP ako prechodné, resp. dočasné riešenie, podľa vyjadrenia finančnej správy na jej facebookovej stránke nemusia VRP rušiť. Ak požiadali o kód pokladnice eKasa klient - ORP, môžu využívať starú pokladnicu ERP, kým si nenájdu vhodné riešenie, najneskôr však do 31.12.2019. Ak si však subjekt zaviedol VRP ako dočasné náhradné riešenie a nepožiadal o kód pokladnice ORP, musí od účinnosti zákona, t.j. od 01.07.2019, používať VRP. Viac informácií nájdete v tlačovej správe finančnej správy eKasu musíte používať hneď po jej dodaní od výrobcu.

Naše odporúčanie

Keďže ešte takmer 25 500 podnikateľov stále nepožiadalo o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, tým našim používateľom, ktorí tak ešte neurobili, odporúčame, aby čím skôr požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a stiahli si identifikačné a autentifikačné údaje (inicializačný balíček). Využiť pritom môžu Návod, ako si aktivovať novú eKasu zverejnený na portáli finančnej správy.

Posledná aktualizácia: 06.08.2019, 10:44.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Naše zariadenie eKasa PANDORA

Pegas FM-06 eKasa, Pegassino Printer

Elcom Euro-50 Mini, Euro-150