eKasa – aktuálne informácie

Situácia ohľadom zavádzania projektu eKasa sa prudko vyvíja a prináša neraz aj celkom nečakané zvraty. Aby sme našim používateľom mohli poskytovať vždy najnovšie informácie, rozhodli sme sa zriadiť túto podstránku, kde budeme zverejňovať priebežne aktualizované správy týkajúce sa systému eKasa (dátum a čas poslednej aktualizácie je uvedený na konci podstránky).

Ktoré zariadenia získali certifikát?

Aktuálny Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk vydaný finančnou správou nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Fiškálne tlačiarne

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
Certifikované (cena bez tlačiarne: 180,- EUR s DPH).
FiskalPRO VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
FiskalPRO A8
A3 Soft
Bratislava
Momentálne nepodporované, nie je vylúčená implementácia v budúcnosti.
Diebold Nixdorf eKasa
Diebold Nixdorf
Bratislava
Momentálne nepodporované, nie je vylúčená implementácia v budúcnosti.
Easy-Pos.eKasa
S.A.
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
VAROS FT4000B, FT5000B
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Zariadenia nasadené v reálnych prevádzkach (nastavujú sa ako zariadenia firmy BOWA).
VAROS
FT4000, FT5000
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Máme záujem podporovať, čaká sa na dodanie certifikovaných zariadení výrobcom.
Pegas FM-06 eKasa
BOWA
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
Pegassino Printer eKasa
BOWA
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
EFox-T Elcom RP80 ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
EURO 50/o Mini ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
EURO 150/o Flexy ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.

UPOZORNENIE: Firma EXALOGIC nie je dodávateľom aktuálne podporovaných eKasa riešení, prípadné žiadosti o ich dodanie je potrebné adresovať našim zmluvným partnerom.

Porovnanie implementovaných eKasa zariadení

Porovnanie jednotlivých implementovaných eKasa zariadení je dostupné v nasledujúcej tabuľke:

 Porovnanie eKasa zariadení

Stav zavádzania systému eKasa

Podľa informácií zverejnených na webovej stránke finančnej správy tržby v systéme eKasa aktuálne eviduje vyše 180 000 pokladníc, čo predstavuje asi 90 % z celkového počtu aktívnych registračných pokladníc spred apríla 2019.

Tí podnikatelia, ktorí ešte eKasu nemajú, musia počítať s následkami. Od 01.01.2020 môže finančná správa v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice udeľovať pokuty za neevidovanie tržieb v systéme eKasa (minimálna pokuta je 330 eur, jej maximálna výška je až 20 000 eur, pričom hrozí strata živnostenského oprávnenia).

Finančná správa zároveň eviduje, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie až neskôr v januári, resp. že niektoré prevádzky budú z dôvodu dovoleniek a inventúr začiatkom januára zatvorené. V takom prípade si musia podnikatelia eKasu zriadiť do termínu otvorenia a nemusí sa tak stať hneď k 1. januáru 2020. Z počtu dosiaľ nepripojených pokladníc môže v niektorých prípadoch ísť aj o sezónnych podnikateľov, ktorí pokladnicu v súčasnosti nevyužívajú. V ich prípade rovnako stačí, ak sa pripoja až v čase, keď začnú evidovať tržby.

V každom prípade platí, že podnikateľ, ktorý bude od 01.01.2020 prijímať tržbu, musí ju zaevidovať už iba cez systém eKasa (t.j. prostredníctvom online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice).

Na čo sa pri eKase nemyslelo

Projekt eKasa priniesol pre podnikateľov používajúcich registračné pokladnice množstvo zmien. Prax však ukazuje, že v rámci nich existuje aj okruh problémov, na ktoré tvorcovia eKasy (zákonodarca a finančná správa) dostatočne nepamätali. Z tohto dôvodu je na ne neraz veľmi ťažké hľadať primerané riešenie. Aby sme našim používateľom pomohli pokiaľ možno čo najlepšie sa v uvedených problémoch zorientovať, rozhodli sme sa pre nich pripraviť sériu najčastejšie kladených otázok. Uvedený zoznam sa v prípade nových problémov bude priebežne dopĺňať.

Posledná aktualizácia: 17.01.2020, 12:37.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Naše zariadenie eKasa PANDORA

ASTON - príjemky/výdajky

Implementácia ročných zúčtovaní

Registratúra

Drobné vylepšenia a opravy