eKasa – aktuálne informácie

UPOZORNENIE: aktualizácia tejto stránky skončila dňa 12.02.2020.

Ktoré zariadenia získali certifikát?

Aktuálny Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk vydaný finančnou správou nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Fiškálne tlačiarne

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
Nasadzované do testovacích prevádzok (cena s tlačiarňou EPSON TM-T20II: 320,- EUR s DPH).
FiskalPRO VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Nasadené v reálnych prevádzkach.
FiskalPRO A8
A3 Soft
Bratislava
Nepodporované zariadenie.
Diebold Nixdorf eKasa
Diebold Nixdorf
Bratislava
Nepodporované zariadenie.
Easy-Pos.eKasa
S.A.
Bratislava
Nasadené v reálnych prevádzkach.
VAROS FT4000B, FT5000B
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Nasadené v reálnych prevádzkach (nastavujú sa ako zariadenia firmy BOWA).
VAROS
FT4000, FT5000
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Nepodporované zariadenie.
Pegas FM-06 eKasa
BOWA
Bratislava
Nasadené v reálnych prevádzkach.
Pegassino Printer eKasa
BOWA
Bratislava
Nasadené v reálnych prevádzkach.
EFox-T Elcom RP80 ELCOM
Prešov
Nasadené v reálnych prevádzkach.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
EURO-50i/o ELCOM
Prešov
Nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Nepodporované zariadenie.
EURO-150i/o ELCOM
Prešov
Nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Nepodporované zariadenie.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Nepodporované zariadenie.

UPOZORNENIE: Firma EXALOGIC nie je dodávateľom aktuálne podporovaných eKasa riešení, prípadné žiadosti o ich dodanie je potrebné adresovať našim zmluvným partnerom.

Porovnanie implementovaných eKasa zariadení

Porovnanie jednotlivých implementovaných eKasa zariadení je dostupné v nasledujúcej tabuľke:

 Porovnanie eKasa zariadení

Na čo sa pri eKase nemyslelo

Projekt eKasa priniesol pre podnikateľov používajúcich registračné pokladnice množstvo zmien. Prax však ukazuje, že v rámci nich existuje aj okruh problémov, na ktoré tvorcovia eKasy (zákonodarca a finančná správa) dostatočne nepamätali. Z tohto dôvodu je na ne neraz veľmi ťažké hľadať primerané riešenie. Aby sme našim používateľom pomohli pokiaľ možno čo najlepšie sa v uvedených problémoch zorientovať, rozhodli sme sa pre nich pripraviť sériu najčastejšie kladených otázok. Uvedený zoznam sa v prípade nových problémov bude priebežne dopĺňať.

Posledná aktualizácia: 12.02.2020, 12:17.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Naše zariadenie eKasa PANDORA

ASTON - príjemky/výdajky

Implementácia ročných zúčtovaní

Registratúra

Drobné vylepšenia a opravy