eKasa – aktuálne informácie

Situácia ohľadom zavádzania projektu eKasa sa prudko vyvíja a prináša neraz aj celkom nečakané zvraty. Aby sme našim používateľom mohli poskytovať vždy najnovšie informácie, rozhodli sme sa zriadiť túto podstránku, kde budeme zverejňovať priebežne aktualizované správy týkajúce sa systému eKasa (dátum a čas poslednej aktualizácie je uvedený na konci podstránky).

Sem presúvame aj priebežne aktualizované tabuľky s prehľadom tých zariadení, o podpore ktorých uvažujeme, resp. ktoré už podporujeme (aktualizácia tabuliek v článku eKasa krátko pred spustením k dátumu 10.06.2019 končí).

Ktoré zariadenia získali certifikát?

Aktuálny Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk vydaný finančnou správou nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Fiškálne tlačiarne

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
V procese certifikácie (predpokladaná cena s tlačiarňou EPSON TM-T20II: 300,- EUR s DPH).
FiskalPRO VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
FiskalPRO A8
A3 Soft
Bratislava
Momentálne nepodporované, nie je vylúčená implementácia v budúcnosti.
Diebold Nixdorf eKasa
Diebold Nixdorf
Bratislava
Momentálne nepodporované, nie je vylúčená implementácia v budúcnosti.
Easy-Pos.eKasa
S.A.
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
VAROS FT4000B, FT5000B
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Zariadenia nasadené v reálnych prevádzkach (nastavujú sa ako zariadenia firmy BOWA).
VAROS
FT4000, FT5000
VAROS TECHNOLOGY
Banská Bystrica
Máme záujem podporovať, čaká sa na dodanie certifikovaných zariadení výrobcom.
Pegas FM-06 eKasa
BOWA
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
Pegassino Printer eKasa
BOWA
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
EFox-T Elcom RP80 ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.01.2020 Poznámka
EURO 50/o Mini ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
EURO 150/o Flexy ELCOM
Prešov
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach (podpora off-line aj on-line režimu).
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.

UPOZORNENIE: Firma EXALOGIC nie je dodávateľom aktuálne podporovaných eKasa riešení, prípadné žiadosti o ich dodanie je potrebné adresovať našim zmluvným partnerom.

Porovnanie implementovaných eKasa zariadení

Porovnanie jednotlivých implementovaných eKasa zariadení je dostupné v nasledujúcej tabuľke:

 Porovnanie eKasa zariadení

Stav zavádzania systému eKasa

Dňa 19.06.2019 Národná rada SR schválila novelu zákona o používaní ERP, podľa ktorej daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak najneskôr do 30.06.2019 požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Tí používatelia, ktorí využili prechod na VRP ako prechodné, resp. dočasné riešenie, podľa vyjadrenia finančnej správy na jej facebookovej stránke nemusia VRP rušiť. Ak požiadali o kód pokladnice eKasa klient - ORP, môžu využívať starú pokladnicu ERP, kým si nenájdu vhodné riešenie, najneskôr však do 31.12.2019. Ak si však subjekt zaviedol VRP ako dočasné náhradné riešenie a nepožiadal o kód pokladnice ORP, musí od účinnosti zákona, t. j. od 01.07.2019, používať VRP. Viac informácií nájdete v tlačovej správe finančnej správy eKasu musíte používať hneď po jej dodaní od výrobcu.

Finančná správa vyzýva podnikateľov, ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme eKasa, aby sa doň pripojili čo najskôr. V tejto súvislosti upozorňuje podnikateľov, aby sa čo najskorším pripojením vyhli náporu v posledných dňoch roka. Práce servisných technikov zo spoločností dodávajúcich eKasu môžu byť totiž zarezervované na dlhšie obdobie dopredu.

Podľa aktuálnych informácií finančnej správy je v systéme eKasa pripojených a prostredníctvom eKasy vydáva pokladničné doklady už 70% pokladníc. S cieľom poskytnúť subjektom čo najviac priestoru na pomoc či usmernenie na prelome rokov finančná správa avizovala rozšírenie úradných hodín call centra.

Náš tip

Pre našich používateľov sme pripravili podrobný návod, ako prechod na systém eKasa zvládnuť čo najjednoduchšie. Potrebné informácie nájdu v jednom z našich posledných článkov Prechod na eKasu krok za krokom.

Posledná aktualizácia: 05.12.2019, 10:06.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Naše zariadenie eKasa PANDORA

ASTON - inventúra skladu pre Android zariadenia

Registratúra

Drobné vylepšenia a opravy