eKasa – aktuálne informácie

Situácia ohľadom zavádzania projektu eKasa sa prudko vyvíja a prináša neraz aj celkom nečakané zvraty. Aby sme našim používateľom mohli poskytovať vždy najnovšie informácie, rozhodli sme sa zriadiť túto podstránku, kde budeme zverejňovať priebežne aktualizované správy týkajúce sa systému eKasa (dátum a čas poslednej aktualizácie je uvedený na konci podstránky).

Sem presúvame aj priebežne aktualizované tabuľky s prehľadom tých zariadení, o podpore ktorých uvažujeme, resp. ktoré už podporujeme (aktualizácia tabuliek v článku eKasa krátko pred spustením k dátumu 10.06.2019 končí).

Ktoré zariadenia získali certifikát?

Aktuálny Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk vydaný finančnou správou nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Fiškálne tlačiarne (moduly)

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.07.2019 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
Prebieha certifikácia, k 01.07.2019 nebude ukončená
(predpokladaná cena s tlačiarňou EPSON TM-T20II: 300,- EUR s DPH).
FiskalPRO VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Zariadenie nasadené v reálnych prevádzkach.
FiskalPRO A8
A3 Soft
Bratislava
Z časových dôvodov momentálne neplánujeme podporovať, nie je vylúčená podpora zariadenia v budúcnosti.
Diebold Nixdorf eKasa
Diebold Nixdorf
Bratislava
Pripravuje sa implementácia zariadenia.
Easy-Pos.eKasa
S.A.
Bratislava
Zariadenie implementované v beta verzii z 12.06.2019.
VAROS FT4000 VAROS Technology
Banská Bystrica
Nemá certifikát, s vysokou pravdepodobnosťou k 01.07.2019 nebude podporované.
Pegas FM-06
Pegassino
SmartPrinter
Bowa
Bratislava
Nemá certifikát, s vysokou pravdepodobnosťou k 01.07.2019 nebude podporované.
Elcom EFox-T
ELCOM
Prešov
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Vydaný certifikát
Podporované k 01.07.2019 Poznámka
Euro-50T Mini/TE Mini/Medi ELCOM
Prešov
Pracuje sa na implementácii (momentálne sa pokladnice s on-line režimom ešte nedodávajú).
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
Euro-150TE Flexy/Flexy Plus ELCOM
Prešov
Pracuje sa na implementácii (momentálne sa pokladnice s on-line režimom ešte nedodávajú).
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Podľa dostupných informácií výrobca zatiaľ nepožiadal o certifikáciu.

Stav zavádzania systému eKasa

Podľa medializovaných informácií k 12.06.2019 bolo k systému eKasa finančnej správy pripojených 6,5 % on-line registračných pokladníc. V ten istý deň vláda schválila návrh na odloženie povinného nábehu na systém eKasa, a to do 30.09.2019.

Aby podnikatelia nedostali pokutu za omeškanie zavedenia on-line registračných pokladníc, musia:

  • preukázať, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii (uvedení v tomto zozname),
  • do 30.06.2019 požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient,
  • okamžite po dodaní certifikovaného riešenia prejsť na systém eKasa.

Naše odporúčanie

V záujme predísť prípadným škodám našim používateľom odporúčame opatrnosť pri rozhodovaní, aké kroky v súvislosti so zavádzaním systému eKasa podniknú. Keďže projekt zavedenia eKasy je legislatívne daný, našim používateľom určite odporúčame, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a stiahli si identifikačné a autentifikačné údaje (inicializačný balíček). Využiť pritom môžu Návod, ako si aktivovať novú eKasu zverejnený na portáli finančnej správy.

Ďalej v závislosti od konkrétnej situácie toho-ktorého používateľa existuje niekoľko možností postupu:

  1. Počkať na pridelenie certifikátov výrobcov tých fiškálnych zariadení, ktoré používajú - EFox, FT4000, Pegas a ďalších, ktoré sú v certifikačnom procese. Svoje rozhodovanie by však mali prispôsobiť informácii Finančnej správy SR zo 07.06.2019, že 2. a 3. najväčší výrobca v rámci 90-dňovej lehoty na certifikáciu uvedenú certifikáciu nezískal. Preto je možné, že k 01.07.2019 fiškálne zariadenia týchto výrobcov nebudú dostupné.
  2. Vybrať si niektoré z implementovaných riešení.
  3. Počkať na certifikované fiškálne zariadenie spoločnosti DIEBOLD NIXDORF, s. r. o., ktorého implementáciu pripravujeme.
  4. Prevádzky s malou kadenciou predaja sa môžu rozhodnúť pre Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Netreba však zabudnúť na lehotu potrebnú na zrealizovanie prechodu na VRP (asi 2 týždne).

Posledná aktualizácia: 14.06.2019, 9:42