eKasa krátko pred spustením

Podľa zákona, ktorý vstúpil do účinnosti 01.01.2019, Finančná správa SR zavádza projekt on-line napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy s názvom eKasa. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou sme zatiaľ publikovali dva články: Pripravovaná eKasa a OBERON a následne eKasa – ktoré áno a ktoré nie? V druhom článku sme zverejnili aj tabuľky s prehľadom všetkých dosiaľ podporovaných fiškálnych tlačiarní (modulov) a registračných pokladníc s informáciou, či budú/nebudú podporované aj naďalej, resp. či sa o ich podpore uvažuje/neuvažuje.

V tomto novom článku prinášame nové informácie k projektu eKasa s prehľadom už len tých zariadení, o podpore ktorých uvažujeme (aktualizácia pôvodných tabuliek tak k dnešnému dátumu končí).

Ktoré zariadenia budeme podporovať?

Opätovne aj na tomto mieste pripomíname, že ktoré zariadenia bude možné podľa novej legislatívy podporovať, nezávisí len od firmy EXALOGIC. Podporovať totiž bude možné len tie zariadenia, na ktoré ich výrobcovia získajú certifikát. Konštatujeme, že k dnešnému dňu (22.03.2019) ani jedno z dosiaľ podporovaných zariadení nezískalo platný certifikát.

Aj keď Finančná správa SR prezentuje vydanie certifikátu ako finálny krok, pre nás je to len začiatok. Až keď nám výrobca dodá funkčné certifikované zariadenie, budeme môcť začať pracovať na komunikácii medzi ním a OBERON-om. Vzhľadom na veľkú časovú tieseň bude implementácia veľmi závisieť od toho, či v komunikačnom protokole zariadenia nastali výrazné zmeny alebo nie.

Prehľad podporovaných zariadení

Nižšie v článku prinášame v prehľadných tabuľkách prehľad tých dosiaľ podporovaných fiškálnym tlačiarní (modulov) a registračných pokladníc, o ktorých podpore uvažujeme. Ostatné zariadenia nebudú podporované buď na základe rozhodnutia výrobcu alebo z dôvodu časovej tiesne (ich prehľad nájdete v článku eKasa – ktoré áno a ktoré nie?).

Tabuľky sú priebežne aktualizované (dátum poslednej aktualizácie je uvedený pod tabuľkami). Zariadenia sú označené symbolmi. Kalendár s modrým otáznikom spravidla vyjadruje, že zariadenie máme záujem podporovať, ale čaká sa na jeho certifikáciu a dodanie výrobcom. Modrý otáznik znamená, že výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol a v prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 1.7.2019. Konkrétny popis je vždy k dispozícii v poznámke pri konkrétnom zariadení. Červeným krížikom sú označené nepodporované zariadenia.

Vlastné riešenie

Firma EXALOGIC sa zároveň rozhodla aj pre vlastné riešenie eKasa PANDORA, na ktorého vývoji intenzívne pracuje. Malo by ísť o cenovo čo najdostupnejšie zariadenie, ktoré by čo najviac zodpovedalo požiadavkám našich používateľov. Pozostávať bude z vlastného chráneného dátového úložiska (CHDÚ) a tlačiarne pokladničných dokladov (EPSON TM-T20II). Spolu so softvérovou Pokladnicou OBERON by tak malo predstavovať celkové riešenie eKasa OBERON. Proces certifikácie mal začať 15. apríla 2019, uvedený termín bol však Finančnou správou SR zrušený a momentálne je posunutý na obdobie po Veľkej noci (konkrétny dátum ešte finančná správa nenavrhla). O aktuálnych informáciách vás budeme promptne informovať.

Fiškálne tlačiarne (moduly)

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Podporované od 01.04.2019
Podporované od 01.07.2019 Poznámka
eKasa PANDORA
EXALOGIC
Bešeňová
Začína certifikačný proces
(predpokladaná cena s tlačiarňou
EPSON TM-T20II: 300,- EUR s DPH).
FiskalPro VX 520/675/680
A3 Soft
Bratislava
Zariadenie dodané, zaradené do implementačného procesu.
VAROS FT4000 VAROS Technology
Banská Bystrica
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
Pegas FM-06
Pegassino
SmartPrinter
Bowa
Bratislava
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.
Elcom EFox-T
ELCOM
Prešov
Máme záujem podporovať, ale čaká sa na dodanie certifikovaného zariadenia výrobcom.

Registračné pokladnice

Zariadenie
Názov zariadenia
Výrobca/
Distribútor
Podporované od 01.04.2019 Podporované od 01.07.2019 Poznámka
Euro-50T Mini/TE Mini/Medi ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-100T
ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-150TE Flexy/Flexy Plus ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-200TE
ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.
Euro-2100 TE ELCOM
Prešov
Výrobca zatiaľ nezverejnil komunikačný protokol. V prípade výrazných zmien nevieme garantovať podporu po 01.07.2019.

Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2019

Plán Finančnej správy SR

V posledných dňoch v médiách zaznelo vyjadrenie Finančnej správy SR, že projekt eKasa pokračuje podľa plánu. Žiaľ, s týmto konštatovaním sa nemôžeme stotožniť. Podľa Finančnej správy SR k 18.03.2019 bolo vydané rozhodnutie o certifikácii 2 zariadení, ďalších 19 je v stave pred vydaním rozhodnutia, čo sa má stať do konca marca 2019 (porovnaj Hlavné správy RTVS z 18.03.2019).

Ak noví zákazníci majú povinnosť používať systém eKasa už od 01.04.2019, kedy majú softvérové firmy upraviť svoj softvér a výrobcovia upraviť, resp. vyrobiť dostatočný počet funkčných zariadení?

Aj pri termíne 1.7.2017 je plán ťažko splniteľný. Po úspešnej certifikácii totiž tak softvérové firmy, ako aj výrobcov čaká ešte celá séria krokov, kým dosiahnu finálne riešenie:

  1. Dodanie zariadenia softvérovej firme výrobcom.
  2. Implementácia zariadenia softvérovou firmou – tvorba komunikačného protokolu; paralelne výroba prvej série zariadenia.
  3. Zaškolenie servisných stredísk a distribúcia zariadení.
  4. Testovacia prevádzka u prvých zákazníkov.
  5. Úprava a vyladenie komunikačných protokolov.
  6. Nasadenie u koncových zákazníkov (200 tisíc zariadení).

Naše odporúčanie

Novým používateľom zrejme nezostáva nič iné, len ešte počkať na funkčné riešenie – buď naše alebo iné – ktoré sa objaví na trhu a získa certifikát.

Tým používateľom, ktorí sa rozhodli pre upgrade niektorého zo zariadení špecifikovaných v tabuľkách vyššie v článku, odporúčame kontaktovať výrobcu zariadenia ohľadom informácie, či a kedy bude zariadenie certifikované. Firma EXALOGIC je pripravená venovať sa implementácii uvedených zariadení hneď, ako získajú certifikát a budú jej poskytnuté výrobcami na implementáciu.

Alternatívou môže byť prechod na Virtuálnu registračnú pokladnicu – odporúča sa pri prevádzkach s malou kadenciou predaja. Netreba však pritom zabudnúť na lehotu potrebnú na zrealizovanie prechodu na VRP. Samotný prechod preto odporúčame plánovať v dostatočnom časovom predstihu.

Prechod na VRP môžete využiť aj ako prechodné, resp. dočasné riešenie. Po ustálení situácie ohľadom eKasy sa vždy budete môcť vrátiť k hardvérovému riešeniu.

V prípade otázok ohľadom eKasy všetkým používateľom odporúčame kontaktovať Finančnú správu SR.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Naše zariadenie eKasa PANDORA

Drobné vylepšenia

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close