Expedujte tovar rýchlo a jednoducho

Vytvárate pri svojom podnikaní objednávky prepravy v rámci expedície tovaru zo skladu? Zaťažuje vás neustále manuálne prepisovanie údajov? Radi by ste tieto procesy vo svojej firme zjednodušili a zrýchlili a vyhli sa chybovosti? Práve pre vás je určená webová aplikácia Chameleoon.

O čo ide?

Aplikácia Chameleoon predstavuje treťostranový produkt určený pre prevádzky, ktoré odosielajú tovar spotrebiteľom (spravidla internetové obchody, fakturačné systémy) a potrebujú buď vytvárať objednávky prepravy pre kuriérov, alebo pripravovať tovar na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou. Aplikácia zabezpečuje jednoduché a rýchle vytváranie objednávok prepravy a tlač expedičných štítkov s cieľom uľahčiť expedíciu tovaru zo skladu. Prepojenie so systémom OBERON je postavené na báze XML komunikácie.

Ako to funguje?

Keďže Chameleoon nie je pluginom, ale samostatnou aplikáciou, má prostredie navrhnuté osobitne na rezerváciu prepravy u kuriérov z vašich objednávok alebo faktúr.

Aplikácia pristúpi k vašim objednávkam či faktúram a v priebehu pár sekúnd máte na stole všetky štítky pre vašu dennú expedíciu. Údaje tak už viac nemusíte manuálne prepisovať. Chameleoon pritom ponúka:

 • Spoločné prostredie pre všetkých kuriérov
 • Hromadné a sekvenčné spracovanie objednávok
 • Kontrolu položiek objednávky pred expedíciou
 • Validáciu údajov
 • Množstvo kuriérov bez obmedzenia
 • Množstvo e-shopov a ERP bez obmedzenia
 • Sledovanie zásielok
 • Zápis sledovacieho čísla balíka
 • Spätnú zmenu stavu objednávky
 • Zmenu kuriéra za pár minút

Hromadná tvorba objednávok prepravy

Potrebujete vytvárať viacero objednávok prepravy naraz? Aj to je s Chameleoonom možné. Objednávky si môžete načítať hromadne a potom sa rozhodnúť, ako s nimi naložíte.

Systém ponúka možnosť načítať objednávky za určené obdobie, automaticky prideliť alebo manuálne vybrať kuriérov a následne hromadne vytvoriť objednávky prepravy a vytlačiť všetky prepravné štítky naraz. V aplikácii je zároveň možné kedykoľvek zmeniť, opraviť či odstrániť ktorúkoľvek objednávku.

Kontrola objednávok pred expedíciou

Samozrejmosťou je aj možnosť kontroly objednávok prepravy pred ich expedovaním. Pomocou snímača čiarových kódov je možné skontrolovať prichystaný tovar. V prípade, že niečo chýba, alebo je navyše, systém na to upozorní a nedovolí expedovať.

Keďže sa kontrolujú položky aktuálnej objednávky, po jej preverení sa vytlačí štítok, ktorý možno priamo nalepiť na balík.

Ak ste si istý, že je tovar nachystaný správne, nie je nutné ho znova kontrolovať. Režim bez kontroly umožňuje po identifikácii objednávky alebo faktúry ihneď vytlačiť expedičný štítok.

Prepojenie s OBERON-om

V rámci jednej integrácie zo zdrojového systému OBERON je pokrytá väčšina kuriérskych služieb balíkovej a paletovej prepravy na Slovensku:

Výhody produktu

Medzi hlavné výhody používania aplikácie patrí:

 • Urýchlenie procesu pri výdaji tovaru a vytváraní objednávok prepravy u dopravcov a zvýšenie flexibility pri výbere kuriéra.
 • Úspora času pri spracovaní objednávok, ktorý je možné investovať do rozvoja podnikania.
 • Eliminácia chýb a strát spojených s prepisovaním objednávok.

Možnosť vyskúšať zdarma

Aplikáciu Chameleoon je aktuálne možné vyskúšať aj zdarma, a to 30 dní po jednoduchej registrácii. Zákazník tak má 1 mesiac k dispozícii neobmedzený počet spracovaných objednávok prepravy. Okrem toho má ešte ďalších 150 objednávok zdarma. Po uplynutí lehoty 30 dní sa neplatí mesačný paušál, ale v rámci kreditného systému len za to, čo zákazník spotrebuje. To umožňuje otestovať aplikáciu nielen začínajúcim prevádzkam s malým počtom objednávok, ale aj zabehnutým firmám s plnou produkciou.

Viac informácií o produkte vrátane cenníka získate na webovej stránke dodávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Gálik
Tel.: 0903 814 262
E-mail: tgalik@gtservis.sk
Web: www.chameleoon.sk

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB