Firma EXALOGIC prechádza na home office

V súvislosti so šíriacou sa epidémiou koronavírusu COVID-19 sa firma EXALOGIC chce zachovať zodpovedne, preto sa z dôvodu prevencie rozhodla prejsť od 18.3.2020 na prácu z domu (tzv. home office). Tomuto režimu až do odvolania bude podliehať aj telefonické centrum podpory. Na základe uvedenej zmeny vám v tomto článku prinášame všetko podstatné, čo ako používateľ OBERON-u potrebujete v tejto súvislosti vedieť.

Telefonické centrum podpory

Prvou dôležitou zmenou je, že od stredy 18.3.2020 až do odvolania sa nikto z pracovníkov nebude fyzicky zdržiavať vo firme. Všetkým pracovníkom boli vytvorené vhodné podmienky na prácu z domu. Táto zmena sa týka aj pracovníkov telefonického centra podpory.

V tejto súvislosti sme boli nútení prikročiť k zrušeniu tých telefónnych čísel, ktoré v tomto novom režime nie je možné prepájať. Po novom je k dispozícii len nasledujúce telefónne číslo, ktoré je tarifikované pri volaní z mobilných sietí ako bežná pevná linka: 044 20 20 20 2.

Uvedené telefónne číslo umožňuje vysoký počet paralelných hovorov, preto plnohodnotne nahradí zrušené mobilné telefónne čísla. Viac informácií získate v našom predchádzajúcom ozname Centrum podpory ruší mobilné čísla.

Aj v režime home office telefonické centrum podpory bude k dispozícii pre používateľov OBERON-u v štandardnom čase v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod.

Na pomoc vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad, naďalej zostáva v platnosti núdzová linka na telefónnom čísle 0948 06 05 64 (Orange) (pracovné dni od 15:30 do 22:00 hod., víkendy a sviatky od 8:00 do 22.00 hod.).

Vzdialená pomoc

Zavedenie práce z domu nebude mať žiadny iný dopad na poskytovanie podpory k systému OBERON. V riadnom režime bude poskytovaná podpora formou vzdialenej pomoci.

Školenia

Zmeny sa však dotknú školení. Keďže bude naša firma uzavretá, školenia k systému OBERON budeme až do odvolania poskytovať len na diaľku – spravidla cez telefón.

Pomoc pri prechode na home office vo vašej firme

V tomto náročnom období vám zároveň chceme ponúknuť možnosť kontaktovať nás ohľadom pomoci pri konfigurácii a prebudovaní spôsobu práce vo vašej firme tak, aby tam, kde je to možné, mohli pracovníci pracovať so systémom OBERON, prípadne pristupovať aj k iným dokumentom vo firme z domu.

Vzhľadom na to, že táto problematika je pomerne rozsiahla, nemôžeme vám poskytnúť univerzálny návod, ako postupovať. Vieme však každému poskytnúť individuálne konzultácie v závislosti od toho, aký typ databázy pre systém OBERON používa, resp. akými možnosťami práce z domu disponuje.

Kontaktovať nás môžete na čísle telefonického centra podpory alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: exalogic@exalogic.sk.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB