Inštalácia aktualizácie OBERON-u

Inštalácia aktualizácie OBERON-u sa realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou 10 € s DPH za inštaláciu na 1 počítači. Uvedená suma sa pripočíta k cene licencie na nasledujúce účtovné obdobie.