UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

GP tom – prijímajte platby kartou mobilom!

Od verzie Október/2022 sa ponuka platobných terminálov podporovaných systémom OBERON rozšírila o nové riešenie – softvérový platobný terminál GP tom. Novinka premení bežný smartfón alebo tablet s Androidom na jednoduché zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet v rôznych prevádzkach. Platobný terminál je plne prepojený s Pokladnicou OBERON a možno ho používať na prijímanie platobných kariet aj v aplikácii LUKUL – nielen mobilný čašník. Aj keď GP tom figuroval medzi platobnými terminálmi v OBERON-e už do verzie Máj/2022, len na konci októbra 2022 sa úspešne dovŕšil proces jeho certifikácie. Viac informácií o novinke vám prinášame v tomto článku.

Prečo GP tom a nie bežný platobný terminál?

Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý sa firma EXALOGIC rozhodla implementovať platobný terminál GP tom je skutočnosť, že v porovnaní s dostupnými fyzickými platobnými terminálmi je prevádzka softvérového platobného terminálu cenovo omnoho výhodnejšia. Celkové prevádzkové náklady sa minimalizujú nielen tým, že odpadá potreba zakúpenia, resp. prenájmu fyzického platobného terminálu a neplatia sa žiadne paušálne poplatky, ale aj prijateľnou cenovou politikou dodávateľa riešenia (napr. zriaďovací poplatok je len symbolických 10 €).

Predpoklad výpočtu poplatku za transakciu

Nižšie je uvedený predpoklad výpočtu poplatku za transakciu s platobným terminálom GP tom prepojeným so systémom OBERON pri splnení určitých podmienok. V praxi sa môže rôzniť od prípadu k prípadu v závislosti napr. od objemu transakcií a pod.

Poplatok za transakciu sa rovnako ako u bežných platobných terminálov skladá z poplatku banke, ktorý je na úrovni maximálne 0.2 %, ďalej z tzv. acquirer fee, čo je poplatok za spracovanie transakcií, technickú podporu, monitoring podvodov a ďalšie služby. Do celkového poplatku za transakciu je zahrnutý aj poplatok kartovým asociáciám (VISA, Mastercard…) skladajúci sa z percentuálnej provízie z transakcie a fixného poplatku za transakciu. Jeho výšku určujú kartové spoločnosti a môže sa meniť.

Obrázok č. 4: Príklad výpočtu poplatku za transakciu

Aplikácia od Global Payments

GP tom je produktom nadnárodnej spoločnosti Global Payments, popredného svetového poskytovateľa platobných technológií a softvérových riešení. Predstavuje inovatívnu mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže premeniť smartfón na softvérový platobný terminál. Slovenskí obchodníci pritom patria medzi prvých v regióne, ktorí túto inováciu môžu využívať.

Po integrácii do systému OBERON používatelia modulu Pokladnica OBERON, resp. aplikácie LUKULnepotrebujú na prijímanie platieb kartou fyzický platobný terminál, postačí im ich smartfón alebo tablet s operačným systémom Android. Pokiaľ ide o podporované kartové spoločnosti, softvérový platobný terminál číta najbežnejšie bezkontaktné karty na slovenskom trhu – VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Google Pay a ďalšie metódy s uloženou kartou v zariadení. Ďalej podporuje aj kryptomeny.

Podmienkou použitia softvérového platobného terminálu je mobilné zariadenie s operačným systémom Android od verzie 8.0 a s technológiou NFC (Near Field Communication – komunikácia na krátke vzdialenosti), ktorá je nevyhnutná na funkciu bezkontaktných platieb. Aplikácia je kompatibilná s viac ako 2 000 telefónmi a variantmi operačného systému Android. Pri rozhodovaní pre toto riešenie odporúčame u firmy Global Payments vopred preveriť, či sú vaše zariadenia a variant operačného systému Android aplikáciou podporované.

Okrem toho je potrebné pripojenie na internet, pričom je jedno, či sa využíva WiFi alebo mobilné dáta.

Výhodou je, že používateľ môže začať využívať platobný terminál už niekoľko hodín po podpise zmluvy s Global Payments a inštalácii terminálu v OBERON-e.

Pre koho je riešenie určené?

Platobný terminál GP tom je určený pre segment malých a stredných firiem, pre ktoré je určený aj systém OBERON. Mnohé z nich nepoužívajú platobné terminály pre vysoké bankové provízie a paušálne poplatky, ktoré musia platiť aj vtedy, keď nemajú tržby.

Na využívanie platobného terminálu môže mať používateľ zriadený bankový účet v ktorejkoľvek banke na Slovensku alebo v zahraničí.

Výhodou softvérového platobného terminálu GP tom je, že mobilné zariadenie (smartfón, tablet), na ktorom sa prevádzkuje, možno stále používať aj na iné účely.

Obrázok č. 1: Inštalácia platobného terminálu GP tom v OBERON-e

Čo je potrebné na sprevádzkovanie?

Na sprevádzkovanie platobného terminálu GP tom v prepojení so systémom OBERON je potrebné uskutočniť len niekoľko jednoduchých krokov:

  1. Podpis zmluvy so spoločnosťou Global Payments s.r.o. – kontaktovať ju môžete vyplnením a odoslaním tohto WEBOVÉHO FORMULÁRA. Po podpise zmluvy vám bude zriadený zákaznícky účet a získate prihlasovacie údaje do rozhrania GP tom Cloud API na prepojenie s Pokladnicou OBERON. Zmluvu možno kedykoľvek bezplatne ukončiť.
  2. Stiahnutie a inštalácia dvoch aplikácií z obchodu Google PlayGP tom a GP tom PIN. Cez prvú budete prijímať platobné karty, druhá sa bude využívať automaticky v prípade nutnosti zadať PIN.
  3. Inštalácia platobného terminálu v systéme OBERON pridaním medzi zariadenia v ponuke Servis, Zariadenia. Postup inštalácie je dostupný v téme Platobný terminál GP tom.
  4. Nastavenie typu platby Daňový doklad – bezhotovostná platba (napr. s názvom Daňový doklad GP tom). Vo formulári Typ platby je zároveň v záložke Platobné terminály potrebné vybrať Platobný terminál GP tom.
Obrázok č. 2: Nastavenie typu platby Daňový doklad – bezhotovostná platba

Ako to funguje na Pokladnici OBERON?

Pokladnica OBERON pri úhrade dokladu platobnou kartou zasiela do platobného terminálu výšku uhrádzanej sumy. Aplikácia GP tom sa v smartfóne automaticky aktivuje, zákazník priloží kartu (prípadne smartfón alebo hodinky) k zadnej strane mobilného zariadenia, podľa potreby zadá PIN kód. Aplikácia sa spojí s autorizačným centrom, platbu autorizuje a spätne informuje pokladnicu o vykonaní, resp. nevykonaní platby. Po úspešnej platbe sa zaeviduje a vytlačí pokladničný doklad (prípadne sa odošle na e-mailovú adresu zákazníka). Peniaze prídu obchodníkovi na účet hneď nasledujúci deň po vykonaní transakcie.

Platby smartfónom a hodinkami, rovnako ako platby kartou do 50 €, nie je potrebné potvrdzovať PIN-om. Ten sa vyžaduje len pri platbách kartou nad 50 €. Na displeji sa objaví špeciálna plávajúca klávesnica, do ktorej kupujúci zadá PIN. Klávesnica sa pohybuje, aby nebolo možné podľa odtlačkov prstov zistiť zadané údaje.

Výhodou prepojenia pokladnice a platobného terminálu je, že obsluha pokladnice nemusí zadávať uhrádzanú sumu manuálne (ako v prípade, keď terminál nie je prepojený s pokladnicou). Na daňovom doklade z pokladnice sa taktiež tlačí info o vykonaní bankovej transakcie, takže zákazníkovi nie je potrebné dávať dva doklady – jeden štandardný pokladničný doklad a druhý z platobného terminálu (samotná aplikácia umožňuje zaslať doklad o platbe formou SMS správy, e-mailovej správy alebo naskenovaním QR kódu).

Priamo v aplikácii GP tom je dostupný prehľad a história všetkých transakcií.

Obrázok č. 3: Systém OBERON (Pokladnica OBERON a aplikácia LUKUL ako certifikované systémy integrované v GP tom

GP tom a LUKUL

Platobný terminál GP tom je možné používať na prijímanie platobných kariet aj v aplikácii LUKUL – nielen mobilný čašník (v režime LUKUL – mobilný čašník). Umožňuje tak realizovať platby platobnou kartou priamo z mobilného zariadenia, ktoré používa obsluha.

Tu je potrebné z obchodu Google Play stiahnuť a nainštalovať aplikácie GP tom a GP tom PIN do mobilného zariadenia, v ktorom sa používa aplikácia LUKUL.

Obsluha v aplikácii LUKUL jednoducho zadá platbu platobnou kartou, zákazník priloží kartu (prípadne smartfón alebo hodinky) k zadnej strane mobilného zariadenia obsluhy, podľa potreby zadá PIN kód. Aplikácia sa spojí s autorizačným centrom a platbu autorizuje. Následne sa zaeviduje a vytlačí pokladničný doklad (prípadne sa odošle na e-mailovú adresu zákazníka (hosťa)). Peniaze prídu obchodníkovi na účet hneď nasledujúci deň po vykonaní transakcie.

Na rozdiel od nastavení pre Pokladnicu OBERON, v tomto prípade nie je potrebné inštalovať platobný terminál GP tom do OBERON-u (v ponuke Servis, Zariadenia). Namiesto toho je potrebné v nastaveniach aplikácie LUKUL v ponuke Používateľ povoliť funkciu Platobný terminál v mobile.

Aplikácia LUKUL s platobným terminálom GP tom bezproblémovo funguje napr. na odporúčanom smartfóne Xiaomi Redmi 10C 4 GB/64 GB prípadne vyššom, ktorý je možné zaobstarať za veľmi prijateľnú (len 150 € s DPH).

Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL a platba kartou.

Video č. 1: Platba kartou s GP tom na Pokladnici OBERON a v aplikácii LUKUL

Odporúčané riešenie

Na základe svojich pozitívnych vlastností, viacúčelovej využiteľnosti, zacielenosti na segment malých a stredných firiem a cenovej nenáročnosti získal platobný terminál GP tom známku odporúčaného riešenia podporovaného v systéme OBERON.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie získate v téme Pomocníka OBERON Platobný terminál GP tom.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB