Pomocník systému OBERON
ASTON - inventúra skladu

Mobilné riešenia > ASTON > ASTON - inventúra skladu

Táto téma Pomocníka popisuje inventúru skladu ako jednu z funkcií, ktoré je možné vykonávať pomocou aplikácie ASTON - Android Stock Terminal ONline.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Inventúra v aplikácii ASTON

      

Inventúra skladu s aplikáciou ASTON

Postup spracovania inventúry s aplikáciou ASTON je uvedený v téme Spracovanie inventúry.

Prírastkový režim

 Obrázok č. 2: Inventúra v aplikácii ASTON - prírastkový režim

    

Príbuzné témy