Pomocník systému OBERON
Zadávanie dokladov s inou sadzbou DPH ako je aktuálna

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zadávanie dokladov s inou sadzbou DPH ako je aktuálna

Postup zadania dokladu s inou DPH

  1. Po legislatívnej zmene sadzby (sadzieb) DPH v nastaveniach programu nastavte novú sadzbu (nové sadzby) DPH.
  2. Aby bolo možné na niektorých dokladoch v prípade potreby pracovať aj s pôvodnou sadzbou DPH, je potrebné v nastaveniach programu (ponuka Servis, Nastavenia programu) zadať pôvodné sadzby DPH.
Po nastavení alternatívnej sadzby program pri práci s dokladmi reflektuje na nastavenú (novú) sadzbu DPH. Ak je potrebné zadať doklad s pôvodnou (starou) sadzbou DPH, pred zadávaním súm v danom doklade je možné nastaviť pôvodnú sadzbu stlačením malého tlačidla vedľa poľa s výškou DPH. Potom po otvorení formulára Nastavenie sadzby DPH môžete výberom stanoviť len pre tento jeden doklad platnosť pôvodných sadzieb.
Príbuzné témy