Pomocník systému OBERON
Úhrada faktúr zápočtom (podvojné účtovníctvo)

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Úhrada faktúr zápočtom (podvojné účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve pomocou zápočtov. Všeobecné informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Nastavenie predkontácií

V ponuke ServisNastavenia programu v oddieli Účtovníctvo, záložka Účtovanie je možné zadať čísla predkontácií, ktoré sa použijú pri vytváraní nových zápočtov.

Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie

 1. V ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr.
 2. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
 3. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - štandardné zadanie.
 4. Zadajte, prípadne upravte základné údaje novom zápočte - typ zápočtu - jednostranný zápočet, zápočet dohodou alebo zaúčtovanie súhrnnej platby. Bližší popis jednotlivých typov zápočtov je v téme Evidencia zápočtov faktúr. Príklad účtovania súhrnnej platby z rezervačného systému Booking.com je popísaný v téme Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál.
 5. Zvoľte spôsob vytvorenia zápočtu:
     - faktúry na zápočet vybrať automaticky - započítané doklady (faktúry) do zápočtu budú vybrané automaticky.  Budú vybrané všetky neuhradené faktúry z knihy pohľadávok a záväzkov s daným obchodným partnerom (pri jednostrannom zápočte len po lehote splatnosti). 
     - faktúry vybrať manuálne - do zápočtu sa vyberajú faktúry manuálne a to z knihy pohľadávok ako aj z knihy záväzkov. Prípadný vzniknutý rozdiel v započítaných faktúrach je potrebné upraviť manuálne.
 6. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 7. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 8. V prípade automatickéj tvorby v záložke Doklady zápočtu budú zobrazené započítané pohľadávky a záväzky. V prípade manuálneho režimu je potrebné cez tlačidlo Nový vybrať pohľadávky a záväzky, ktoré budú započítané.
 9. Stlačením tlačidla OK bude zápočet vytvorený.

 Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru

 1. V ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr.
 2. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
 3. Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - import zo súboru - nalistujte súbor. Pri importe je možné na importované údaje aplikovať ďalšie nastavenia XML komunikácie. Môže ísť napríklad o potrebu konvertovať údaje z importovaného súboru do natívneho formátu OBERON.
 4. Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
 5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
 6. V záložke Doklady zápočtu budú zobrazené započítané pohľadávky a zápočty.
 7. Stlačením tlačidla OK bude zápočet vytvorený.
Príbuzné témy