Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Príklady účtovania > Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice do peňažného denníka

V tejto téme Pomocníka je uvedený príklad zaúčtovania tržbyregistračnej pokladnice do peňažného denníka.

Príklad: Zaúčtovanie tržby v hotovosti a platobnou kartou

Zadanie:

Firma prijala tržbu na pokladnici v hodnote 950 €, z toho:
- hotovosť -> 600 €,
- platobná karta -> 350 €.

Tržbu na pokladnici v hotovosti účtovník zadá do peňažného denníka ako príjem ovplyvňujúci základ dane - tržba za tovar. Tržba platená platobnou kartou sa zaeviduje ako výdaj do priebežnej položky. Vklad a výber do pokladnice sa neúčtuje, tieto informácie slúžia len na informovanie, aký zostatok sa v registračnej pokladnici nachádza.

Účtovanie:

Tržba Predkontácia Názov Text Suma
Hotovosť 200 Príjem - tovar Príjem ovplv. základ dane - tovar 600
Platobná karta 120 Príjem z priebežnej položky Priebežná položka - výdaj 350
Príbuzné témy