Pomocník systému OBERON
Automatické overenie IČ DPH na internete

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické overenie IČ DPH na internete

Základné informácie

Funkcia Automatické overenie platnosti IČ DPH prostredníctvom internetu slúži na overenie IČ DPH obchodného partnera v registri platiteľov DPH v SR alebo v inej členskej krajine EÚ. Automatické overenie IČ DPH  je dostupné len na počítačoch pripojených na internet. Overiť IČ DPH je možné viacerými spôsobmi:

Pri kontrole IČ DPH môžu nastať tieto stavy:

Overenie IČ DPH v systéme OBERON využíva databázu uloženú na serveroch firmy EXALOGIC. Databáza sa aktualizuje z databázy Finančnej správy každý deň - informácie sú vždy aktuálne.
Príbuzné témy