Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku

Zaevidovanie majetku

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Kniha investičného majetku, otvorí sa kniha investičného majetku.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa karta investičného majetku.
  3. Vyplňte jednotlivé polia, minimálne je potrebné zadať inventárne číslo a názov. Ak chcete počítať odpisy, je potrebné zadať aj ďalšie údaje. V záložke Obstaranie je potrebné zadať dátum obstarania a obstarávaciu cenu. V záložke Zaradenie je potrebné zadať dátum zaradenia (od tohto dátumu sa počítajú odpisy), odpisovú skupinu a zvoliť spôsob odpisovania.
  4. Pri majetku, ktorý bol v predchádzajúcich účtovných obdobiach technicky zhodnotený, je potrebné zadať v záložke Technické zhodnotenie všetky technické zhodnotenia za všetky predchádzajúce roky.
  5. V záložke Daňové odpisy je možné vypočítať daňové odpisy automaticky (tlačidlo Výpočet). Otvorí sa formulár, v ktorom je možné upraviť dátum, od ktorého sa majú počítať odpisy. Po prvýkrát, keď ešte nie sú zadané žiadne odpisy, je potrebné dať vypočítať odpisy od roku dátumu zaradenia (tento rok bude prednastavený). Po stlačení tlačidla Dokončiť budú v inventárnej karte automaticky vypočítané odpisy. Vypočítané odpisy je možné upraviť manuálne.
  6. V systéme podvojného účtovníctva je obdobne možné vypočítať aj Účtovné odpisy.
  7. Po stlačení tlačidla OK na karte investičného majetku sa zaevidovanie majetku do knihy investičného majetku ukončí. V tlačových výstupoch je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy.
Príbuzné témy