Pomocník systému OBERON
O automatických notifikáciách

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > O automatických notifikáciách

Táto téma Pomocníka sa zaoberá automatickými notifikáciami v systéme OBERON, prostredníctvom ktorých je možné jeho používateľov, obchodných partnerov a prípadne ďalšie osoby automaticky informovať o určitých udalostiach. Téma prináša prehľad typov automatických notifikácií a informácie o možnostiach nastavenia formátu jednotlivých notifikácií.

Základné informácie

Typy notifikácií

Notifikácia

Popis

Okamih notifikácie
CRM - úlohy a udalosti

Notifikácia (pripomenutie) úlohy alebo udalosti z modulu CRM.

Používateľ sám nastaví pripomenutie pred začatím udalosti v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov.

Hotel - on-line rezervácia ubytovania  (pre hosťa)

Notifikácia novej on-line rezervácie (alebo dopytu) ubytovania. Týka sa rezervácií pomocou webového rezervačného formulára v prepojení na webové služby OBERON, prípadne aj rezervácií zaevidovaných automaticky pomocou manažéra rezervačných kanálov (napr. Beds24D-edge).

Ihneď po prijatí rezervácie alebo dopytu.

Hotel - on-line rezervácia ubytovania  (pre hotel)

Pri prijatí rezervácie ubytovania z webového rezervačného formulára sa doručí e-mailová alebo SMS správa s detailami rezervácie na zadanú adresu alebo telefónne číslo ubytovacieho zariadenia. Zároveň ďalšia notifikácia sa doručí aj hosťovi, ktorý rezerváciu vytvoril.

Ihneď po prijatí rezervácie alebo dopytu.

 

Hotel - notifikácia pred príchodom (pre hosťa)

Pred príchodom hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu s informáciami napr. poloha hotela, parkovanie. V notifikačnej správe je možné zaslať aj odkaz na osobitný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia v rámci tzv. pre check-inu - viac informácií je možné získať v téme Pre check-in.

72 hodín pred príchodom hosťa v čase od 8:00 do 22:00.

Hotel - notifikácia po odchode hosťa

Po odchode hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu, napr. poďakovanie za pobyt, žiadosť o spätnú väzbu.

 

48 hodín po odchode hosťa v čase od 8:00 do 22:00.

Pokladnica OBERON - denná uzávierka

Po vykonaní dennej uzávierky v module Pokladnica OBERON program odošle e-mailovú alebo SMS správu na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Ihneď po vykonaní dennej uzávierky.

Dochádzka - meškajúci pracovníci

V prípade, že pracovník nepríde do práce do stanoveného času, doručí sa príjemcovi e-mailová alebo SMS správa na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Po prekročení stanoveného času od začiatku pracovnej zmeny.

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - denná uzávierka prijatá formou SMS správy

Ďalšie informácie       

  1. Formát jednotlivých notifikácií je možné nastaviť formou tzv. predlôh (šablón). Predlohy notifikácií je možné zmeniť v ponuke ServisNastavenia programu. V oddiele Firma, Všeobecné v záložke Ostatné stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava - otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie.
Obrázok č. 2: Automatická notifikácia - úprava šablóny na zasielanie dennej uzávierky e-mailom 

Príbuzné témy