Pomocník systému OBERON
Generátor notifikácií

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Generátor notifikácií

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh v programe OBERON Center - generátoru notifikácií. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Schéma princípu fungovania automatických notifikácií

Nastavenie odosielania e-mailových notifikácií

Aby bolo možné zasielať e-mailové notifikácie, je potrebné v nastaveniach OBERON-u nastaviť typ poštového klienta. V skutočnosti nejde o poštový klient, ale vyberá sa e-mailový server Webmail (SMTP Server):

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server) a stlačte tlačidlo .
  Príklad: rozšírený klient gmail.com akceptuje nastavenia:
  SMTP: smtp.gmail.com
  Port: 587
  Prihlasovacie meno: menopouzivatela@gmail.com
  Prihlasovacie heslo: heslo aplikácie k službe Google
  SSL: aktívne
  Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
 2. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
 3. V príslušnej evidencii skontrolujte, či má príjemca zadanú správnu e-mailovú adresu (napr. FirmaObchodní partneri alebo formulári Rezervácia atď.).
 4. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
 5. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, nastavte, na ktorom počítači sa má úloha vykonávať, prípadne pod ktorým používateľom. V sieťovej prevádzke sa odporúča nastaviť vykonávanie úlohy Generátor notifikácií na serveri.
 6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, napr. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
 7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie odosielania SMS notifikácií

Na zasielanie SMS notifikácií je okrem potrebných nastavení v rámci automatickej úlohy Generátor notifikácií potrebné v programe OBERON Center nastaviť osobitnú automatickú úlohu, a to Posielanie SMS správ cez www.eurosms.com, ktorá bude automaticky zasielať vytvorené SMS a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená. Všetky vygenerované SMS správy sa nachádzajú v evidencii CRM, SMS správy. Na využitie služby je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy.

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
 2. V príslušnej evidencii skontrolujte, či má príjemca zadanú správne telefónne číslo (napr. FirmaObchodní partneri alebo formulári Rezervácia atď.).
 3. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
 4. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, nastavte, na ktorom počítači sa má úloha vykonávať, prípadne pod ktorým používateľom. V sieťovej prevádzke sa odporúča nastaviť vykonávanie úlohy Generátor notifikácií na serveri.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, napr. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
 6. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
 7. V programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy analogicky vytvorte novú úlohu Posielanie SMS správ cez www.eurosms.com - bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy