Pomocník systému OBERON
Sieťová tlač

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Sieťová tlač

Táto téma Pomocníka je venovaná sieťovej tlači v systéme OBERON, ktorá umožňuje tlačiť pokladničné doklady z viacerých počítačov v sieti na jednej fiškálnej tlačiarni.

Základné informácie   

 Obrázok č. 1:  Sieťová tlač

Na Obrázku č. 1 sú znázornené tri počítačové pokladnice (ktoré používajú modul Pokladnica OBERON), avšak len k Pokladnici 1 je fyzicky pripojená fiškálna tlačiareň. Pokladnice 2 a 3 nemajú pripojenú fiškálnu tlačiareň, ale obsluha na nich vykonáva predaj ako na Pokladnici 1 - štandardne vytvára pokladničný doklad. Konečný daňový doklad sa však vytlačí na Pokladnici 1 (tzv. sieťová tlač dokladu), pričom obsluha Pokladnice 1 nie je v práci obmedzovaná (s výnimkou tlače daňového dokladu).

Inštalácia

 Obrázok č. 2:  Výber sieťovej tlačiarne pri tlači dokladu

Technické informácie

Ďalšie informácie

Príbuzné témy