Pomocník systému OBERON
Sieťová tlač

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Sieťová tlač

Táto téma Pomocníka je venovaná sieťovej tlači v systéme OBERON, ktorá umožňuje tlačiť pokladničné doklady z viacerých počítačov v sieti na jednej fiškálnej tlačiarni.

Sieťová tlač pokladničných dokladov popísaná v tejto téme je už prekonaným spôsobom tlače pokladničných dokladov. Odporúčaná fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA Odporúčané riešenia podporuje efektívnejšie riešenie - tzv. režim zdieľania, ktorý umožňuje zdieľať jednu fiškálnu tlačiareň viacerými používateľmi OBERON-u, čo v prípade potreby umožňuje vyhotovovať pokladničné doklady aj z viacerých počítačov súčasne (zdieľanie fiškálnej tlačiarne). Pri režime zdieľania sa vo formulári Zariadenie do poľa Pripojenie k počítaču sa zadávajú názvy všetkých počítačov, na ktorých sa bude fiškálna tlačiareň používať (hodnoty sa oddeľujú čiarkou a medzerou, napr. PC-predajna1, PC-predajna2, PC-predajna3). Viac informácií získate v téme Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Sieťová tlač

Na Obrázku č. 1 sú znázornené tri počítačové pokladnice (ktoré používajú modul Pokladnica OBERON), avšak len k Pokladnici 1 je fyzicky pripojená fiškálna tlačiareň. Pokladnice 2 a 3 nemajú pripojenú fiškálnu tlačiareň, ale obsluha na nich vykonáva predaj ako na Pokladnici 1. Konečný daňový doklad sa vytlačí na Pokladnici 1 (tzv. sieťová tlač dokladu), pričom obsluha Pokladnice 1 je obmedzená v práci na čas tlače daňového dokladu.

Inštalácia

 Obrázok č. 2: Výber sieťovej tlačiarne pri tlači dokladu

Technické informácie

Ďalšie informácie

Príbuzné témy