Pomocník systému OBERON
CashRegister Universal Interface

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > CashRegister Universal Interface > CashRegister Universal Interface

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o rozhraní CashRegister Universal Interface, pomocou ktorého je možné pripojiť k systému OBERON aj takú registračnú pokladnicu, ktorá nie je v systéme OBERON podporovaná.

Základné informácie   

Komunikácia

  1. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice, ktorý vytvorí súbor s načítanými PLU.
  2. Systém OBERON spracuje súbor s chybou.
  3. V prípade úspešného načítania systém OBERON vykoná zápis predaných položiek do evidencie a zníži stavy zásob na skladových kartách.
  4. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice na vykonanie uzávierky PLU.
  5. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice na vykonanie dennej uzávierky.

Editor programového kódu

Príbuzné témy