Pomocník systému OBERON
Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Euro-50i/o v režime on-line > Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o registračnej pokladnici Euro-50i/o vo funkcii fiškálnej tlačiarne prepojenej počas predaja s počítačom (tzv. režim on-line). Pokladnica je podporovaná aj v režime off-line (počas predaja nepripojená k počítaču) - viac informácií v téme Pokladnica Euro-50i/oZariadenie je v oboch režimoch podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Pokladnica Euro-50i/o v režime on-line - inštalácia.

Obrázok č. 1: Pokladnica Euro-50i/o Mini

Keďže komunikačný protokol registračných pokladníc Euro v režime on-line (vo funkcii fiškálnej tlačiarne) pracuje s Cenou za MJ s DPH, je potrebné cenu za MJ s DPH zadávať aj pri pridávaní položky na účet na Pokladnici OBERON. Ak by sa pri predaji zadala cena za MJ bez DPH napr. 0,83 € a množstvo 15 ks, Pokladnica OBERON by vypočítala cenu za MJ s DPH = 1€ a Cenu celkom s DPH 14,94 €. Pri zaevidovaní dokladu na registračnej pokladnici Euro by program zaslal cenu za MJ s DPH = 1 € a pokladnica by vypočítala a vytlačila na doklade Cenu celkom s DPH 15 €. Vtedy by nastal rozdiel medzi sumou vypočítanou Pokladnicou OBERON (teda aj oznámenou zákazníkovi, prípadne zadanou do bankového terminálu) a sumou vytlačenou na daňovom doklade. Bežné fiškálne tlačiarne takýto problém nemajú. Viac informácií o výpočte súm na doklade získate v téme Výpočet súm na doklade.

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.
Príbuzné témy