Pomocník systému OBERON
Fiscal UNI (CZ)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Fiscal UNI (CZ) > Fiscal UNI (CZ)

Táto téma Pomocníka je venovaná softvérovému fiškálnemu zariadeniu Fiscal UNI (CZ). Téma obsahuje tak základné informácie o zariadení, ako aj postup jeho inštalácie v OBERON-e.

Základné informácie

Postup inštalácie

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Fiscal UNI (CZ) a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Základné môžete zadať označenie prevádzky, DIČ poplatníka, resp. DIČ poverujúceho poplatníka,
  • v záložke Komunikácia:
   • skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi softvérového fiškálneho zariadenia (program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie pokladničných dokladov a denných tržieb v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, šifrované denné obraty a pod.),
   • vyberte tlačiareň na tlač pokladničných dokladov,   
   • na otestovanie komunikácie stlačte tlačidlo Otestovať,                    
   • stlačte tlačidlo Zapísať do zariadenia - otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje zapísať dátum a čas, doplňujúcu hlavičku, sadzby DPH, platidlá (typy platieb), prípadne systémové nastavenia pre OBERON do fiškálneho zariadenia,
  • v záložke Nastavenie možno zadefinovať hlavičku, pätičku a doplňujúcu pätičku pokladničného dokladu;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 4. Inštalácia fiškálneho zariadenia Fiscal UNI (CZ) je ukončená.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy