Pomocník systému OBERON
Fiscal UNI (CZ)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal UNI (CZ) > Fiscal UNI (CZ)

Táto téma Pomocníka je venovaná softvérovému fiškálnemu zariadeniu Fiscal UNI (CZ). Téma obsahuje tak základné informácie o zariadení, ako aj postup jeho inštalácie v OBERON-e.

Základné informácie

Postup inštalácie

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Fiscal UNI (CZ), zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Základné môžete zadať označenie prevádzky, DIČ poplatníka, resp. DIČ poverujúceho poplatníka,
  • v záložke Komunikácia:
   • skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi softvérového fiškálneho modulu (program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie pokladničných dokladov a denných tržieb v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, šifrované denné obraty a pod.),
   • vyberte tlačiareň na tlač pokladničných dokladov,   
   • na otestovanie komunikácie stlačte tlačidlo Otestovať,                    
   • stlačte tlačidlo Zapísať do modulu - otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje zapísať dátum a čas, doplňujúcu hlavičku, sadzby DPH, platidlá (typy platieb), prípadne systémové nastavenia pre OBERON do fiškálneho zariadenia,
  • v záložke Nastavenie možno zadefinovať hlavičku, pätičku a doplňujúcu pätičku pokladničného dokladu;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 4. Inštalácia fiškálneho zariadenia Fiscal UNI (CZ) je ukončená.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy