Pomocník systému OBERON
Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni GPrinter 80250 Plus. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie, postupu inštalácie a návodu na použitie zariadenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

 

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, RS232, LAN
Metóda tlače:
 priama tepelná riadková
Orezávanie papiera: áno
Rýchlosť tlače: 250 mm/s
Efektívna šírka tlače: 76 mm alebo 64 mm
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Hustota tlače: 512 bodov/riadok alebo 576 bodov/riadok
Šírka papiera: 79,5 mm ± 0,5 mm
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Ovládač: Win 7/8/10/11
Napájanie: sieťový adaptér DC 24 V/ 2,5 A
Teplota: prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera)
Farba: čierna
Rozmery: 160 x 195 x 145 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie): 2 000 g

Inštalácia zariadenia

  1. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  2. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model EPSON a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  3. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.
Obrázok č. 2: Nastavenie typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA

Cena a objednávka zariadenia

  Návod na použitie tlačiarne GPrinter 80250 Plus

Príbuzné témy