Pomocník systému OBERON
Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni GPrinter 80250 Plus. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie, postupu inštalácie a návodu na použitie zariadenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň GPrinter 80250 Plus

 

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, RS232, LAN
Metóda tlače:
 priama tepelná riadková
Orezávanie papiera: áno
Rýchlosť tlače: 250 mm/s
Efektívna šírka tlače: 76 mm alebo 64 mm
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Hustota tlače: 512 bodov/riadok alebo 576 bodov/riadok
Šírka papiera: 79,5 mm ± 0,5 mm
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Ovládač: Win 7/8/10/11
Napájanie: sieťový adaptér DC 24 V/ 2,5 A
Teplota: prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera)
Farba: čierna
Rozmery: 160 x 195 x 145 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie): 2 000 g

Inštalácia zariadenia

  1. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  2. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, model EPSON, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  3. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.
Obrázok č. 2: Nastavenie typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA

Cena a objednávka zariadenia

  Návod na použitie tlačiarne GPrinter 80250 Plus

Príbuzné témy